PST mener Facebook er et godt verktøy

- Det holder ikke å lage kjedelige hjemmesider beregnet på oss over femti, sier overvåkningsjef Jørn Holme.

PST-sjef Jørn Holme oppfatter sosiale medier som en viktig kommunikasjonsplattform for å nå ungdommen.
PST-sjef Jørn Holme oppfatter sosiale medier som en viktig kommunikasjonsplattform for å nå ungdommen. (Bilde: Marius Jørgenrud)

- Det holder ikke å lage kjedelige hjemmesider beregnet på oss over femti, sier overvåkningsjef Jørn Holme.

Sjef for Politiets sikkerhetstjeneste (PST) Jørn Holme holdt i går et innlegg på sikkerhetskonferansen til Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM), der han opplyste om dagens trusselbilde i Norge.

Han pratet om ekstremislamisme og hvordan europeiske myndigheter har lykkes med å avverge mange terrorangrep. Et femtitalls angrep skal være avverget i tiden etter 11. september 2001.

Trusselnivået mot Norge er ifølge PST-sjefen fortsatt lavt, men det betyr ikke at det ikke finnes trusler.

Holme fortalte at deres fremste bekymring knytter seg til radikalisering av egne lands borgere, og pekte på at dette kan skje meget raskt.

- Det finnes eksempler fra Europa på at enkelte har gått fra å være «kristen i sin holdning» til å bli ekstrem islamist på bare noen uker, sa han.

Aksjonsformer på internett er en motivator i dette, minnet han om, og viste blant annet til nettsteder som oppfordrer til boikott av en rekke norske eksportvarer.

- Internett har blitt det viktigste verktøyet for å formidle ekstremisme. Nettet er arenaen for å islamifisere og lære opp hvordan man bomber, og internett er kommunikasjonskanalen mellom nettverkene, sa Holme.

At terroristorganisasjoner som Al Qaida bruker internett til å spre kommunikasjon og planer om konkrere angrep er krevende, mente han.

- Filmer på nettet er i dag en motivator for mange til å begå nye angrep. Men om internett er en utfordring, så er det viktig for meg å understreke at internett også er et gode, som vi i vår tid må ha et godt forhold til.

For etterretningstjenestene er det viktig å jobbe med forebyggende arbeid, slik at de kan avverge og stoppe aksjoner før det skjer straffbare handlinger. Informasjonsarbeid er en naturlig brikke i dette.

Holme kikket utover hovedsalen i Oslo Kongresshus, og der så han mange 40-, 50- og 60-åringer.

- Vi er de gamle. Det som er viktig for oss og det gode budskap – er å erkjenne at det kommer en generasjon rett bak oss, som ikke er som oss.

Denne gruppen bruker ifølge Holme sosiale medier i større grad enn «gamlingene». Den sosiale nettjenesten Facebook som kommunikasjonsplattform er et gode, sa han.

- Vi er de gamle. Det som er viktig for oss og det gode budskap - er å erkjenne at det kommer en generasjon rett bak oss Han innrømmer samtidig at det er en del utfordringer knyttet til sikkerhet, men at det ikke kan gå på bekostning av å følge med i tiden. Overvåkningstjenesten må bruke moderne teknologi som de unge tar i bruk, mente han.

Politiets sikkerhetstjeneste har derfor opprettet egne nettsider på Facebook, som i skrivende stund følges av 1.350 tilhengere.

- Politiets sikkerhetstjeneste når i dag frem til langt flere gjennom Facebook enn gjennom «den flotte hjemmesiden» vi har. For å nå frem holder det ikke å lage kjedelige hjemmesider beregnet på oss fra femti og oppover, sa PST-sjefen.

Til toppen