Psykiatriske pasienter får terapi på nett

Forsøket med «e-terapi» er ledd i et forskningsprosjekt.

Psykiatriske pasienter får terapi på nett

Forsøket med «e-terapi» er ledd i et forskningsprosjekt.

Psykisk syke innen barne- og ungdomspsykiatri (BUP) kan nå få hjelp gjennom nettkontakt med terapeuten sin.

Ungdommene får tilgang til et lukket område på internett hvor de kan skrive inn opplevelser og spørsmål. På samme område kan behandleren deres gå inn for å svare og kommentere betroelsene. Tekstene kan også fungere som hver pasients egen-journal, skriver Universitetsavisa NTNU.

Pasienter som skal bruke nettløsningen må være henvist av en lege. De må også kjenne sin behandler fra samtaler ansikt-til-ansikt. I første fase av prosjektet er enkelte pasientgrupper utelukket. Dette gjelder pasienter med selvmordsrisiko, selvskadere, paranoide eller de viser tegn til å utvikle psykoser.

Internettløsningen som har fått navnet «TankeBanken» vil fungere som en nettbank, og innholdet skal være like sikkert. Pasientens egen «bankkonto» overføres og lagres kryptert. Samtidig skal det heller ikke være mulig å mellomlagre eller etterlate innholdet på brukerens pc.

Behandlingen av psykiske syke møter skepsis i fagmiljøene. Skeptikerne mot e-terapi i fagmiljøene mener det er vanskelig å etablere en god terapeutisk relasjon, som er avgjørende for resultatet over nett, skriver Aftenposten.

Å helt eller delvis behandles via internett er enda ikke anerkjent som fullgod behandlingsform. Særlig er det usikkert hvor godt grunnlag slik fjernkontakt kan være for behandlerens vurderinger av tilstanden og hva slags hjelp som trengs. BUP selv advarer at familier som velger å bruke internett-tjenester (TankeBanken) tar et større ansvar enn vanlig for å følge med på helsetilstand og ivareta sine behov.

Hvis du eller din familie blir i tvil om det er godt nok å hjelpes via Internett, bestill vanlig time hos din BUP-behandler eller søk akutthjelp hvis det haster, skriver BUP på sin hjemmeside.

Det er firmaet Deriga med utspring fra NTNU som har utviklet den tekniske løsningen som skal brukes i e-terapien, basert på et system kalt medAxess.

Forutsetninger for bruk av internettjenesten TankeBanken:

  1. For å benytte disse tjenestene må du eller et familiemedlem være registrert som pasient hos en behandler i BUP som deltar i Internett-tjenesten, du må ha opprettet en egen brukeravtale og oppfylle kravene for det.
  2. Tjenestene kan bare brukes av pasienter/brukere som kjenner behandleren og som behandleren kjenner godt nok til å vurdere forsvarligheten i fjernkontakt.
  3. Behandleren må ha tilstrekkelige opplysninger om deg i journalen for å kunne svare på henvendelsene.
  4. Henvendelser som ikke tilfredsstiller disse kravene blir ikke besvart.
Til toppen