PT-pålegg gir Teletopia-SMS til 30 øre per melding

Teletopia-sjef Robert Hercz (bildet) har tatt nok en Telenor-skalp - denne gang etter å ha vært på krigsstien med Post- og teletilsynets toppindianer Willy Jensen.

Teletopia-sjef Robert Hercz (bildet) har tatt nok en Telenor-skalp - denne gang etter å ha vært på krigsstien med Post- og teletilsynets toppindianer Willy Jensen.

Den lille men iherdige teleutfordreren Teletopia AS har gjort det igjen. For n'te gang har selskapet tatt innersvingen på storebror Telenor i en reguleringssak.

I januar i år vedtok Samferdselsdepartementet at Teletopia skulle få tilgang til Telenor Mobils nett med en egen sentral for SMS-meldinger. Telenor Mobil ble pålagt å legge fram tilbud til Teletopia om en slik tilgang innen 1. mars i år, men som ventet ble ikke Teletopia og Telenor Mobil enige om vilkårene for slik tilknytning. Post- og teletilsynet ble derfor satt til å megle i striden.

Les mer om bakgrunnen for saken:

Nå har meglingen endt opp i et diktat: I dag gjorde Post- og teletilsynet det klart at Telenor må belage seg på å selge sine SMS-tjenester til Teletopia for 30 øre per melding, ikke én krone per melding som Ola og Kari Hvermansen er vant til å måtte ut med.

PT fastsetter i sitt varsel om vedtak en pris på 19 øre for originering og 11 øre for terminering av SMS-meldinger, altså 30 øre totalt per melding, noe som er langt under de krav som Telenor har stilt og som den gamle monopolisten mener er rimelig.Mens Robert Hercz har grunn til å smile i skjegget, er Telenor Mobil sterkt kritisk til Post- og teletilsynets vedtaksvarsel.


Telenor reagerer både på den prisen PT fastsetter og på at "dette innebærer en særnorsk prisregulering på SMS som vil kunne få vidtrekkende negative konsekvenser for mobilmarkedet i Norge". Samtidig, skriver Telenor Mobil i en pressmelding, har PT "fastsatt disse prisene på rent skjønnsmessig grunnlag uten noen nærmere begrunnelse".

Selv om hun smiler på bildet til høyre, er Telenor Mobil-sjef Ingvild Myhre er både overrasket og irritert over PTs beslutning, en regulering som hun mener det ikke er hjemmel for i dagens lovverk.


- En slik regulering er heller ikke kjent fra noe annet land og vil kunne få vidtrekkende konsekvenser for både Telenor Mobil og det norske mobilmarkedet. Vedtaket innebærer at Teletopia får gratis tilgang til alle Telenor Mobils 2,4 millioner kunder - en kundebase som Telenor Mobil har brukt milliardbeløp på å bygge opp gjennom 10 år. Vi er sterkt uenige i PTs tolkning av regelverket i denne konkrete saken. I tillegg føyer den seg inn i en rekke av saker hvor det fastsettes priser som verken har rot i noen form for markedsmessige vurderinger eller som tar hensyn til Telenor Mobils historiske og framtidige investeringskostnader. Dette er i stor grad særnorske reguleringer som praktiseres annerledes i andre land til tross or at man har et lignende regelverk. Telenor Mobil har vært, og er, internasjonalt ledende innen mobil kommunikasjon. Vi representerer også en sentral del av IKT-industrien i Norge. Ved å regulere bort stadig større deler av vår inntjening, regulerer man samtidig bort Telenors og Norges mulighet til å opprettholde en IKT-industri. Dette er noe som burde bekymre de politiske myndigheter, sier Myhre.

Informasjonssjef Sigurd Sandvin i Telenor Mobil gjør det klinkende klart overfor NRK Dagsnytt tirsdag kveld at Telenor garantert kommer til å påklage PTs varsel om vedtak dersom det blir stående som Willy Jensens (t.v.) endelige 'dom'.


Høringsfristen er 13. november og Telenor varsler at de vil komme med kommentarer og be om klargjøring av en rekke punkter innen fristen.

Til toppen