PT-rådet sier nei til Sense

Statens teleforvaltningsråd innstiller til Samferdselsdepartementet at Post og teletilsynets vedtak den 10. september 1998, som gir Sense Communications tilgang til Telenor Mobil sin infrastruktur, oppheves på grunn av feil ved rettsanvendelsen.

Statens teleforvaltningsråd innstiller til Samferdselsdepartementet at Post og teletilsynets vedtak den 10. september 1998, som gir Sense Communications tilgang til Telenor Mobil sin infrastruktur, oppheves på grunn av feil ved rettsanvendelsen.

Rådet, som kom med sin innstilling fredag mener at Post og teletilsynets vedtak må oppheves og at klagene fra de tre mobilselskapene, Telenor Mobil, NetCom og Telia Norge tas til følge. Rådet mener de tre klagers påpekning av at forskriftens paragraf 4-6 om offentlig telenett og teletjeneste ikke er riktig, noe som er det stikk motsatte av hva Post og teletilsynet har framholdt. Rådet mener derimot ikke at tilsynet har gjort saksbehandlingsfeil.

Rådet skriver i en pressemelding at forskriftshjemmelen ikke bare må tolkes ut fra sin ordlyd, "idet formålsbetraktninger, reelle hensyn og krav til forutberegnelighet må veie tungt". Derfor mener rådet at denne forskriften må tolkes innskrenkende, i motsetning til hva Post og teletilsynet mener.

- Vi tar teleforvantningsrådets innstilling til etteretning, sier informasjonssjef i Post og teletilsynet, Connie Garfalk til digi.no.

Det er i dag også klart at styret i Sense Communications International AS innkaller til ekstraordinær generalforsamling torsdag 11.3.99, der det foreslås en videreføring av selskapet, basert på tilførsel av ca. 25 mill. kr i frisk kapital fra aksjonærene.

Dette bygger på at selskapets kreditorer aksepterer tre måneders betalingsutsettelse og at de konbertible lånene gjøres om til aksjer, skriver selskapets styreleder Trygve Tamburstuen i en pressemelding fra selskapet.

Selskapet vil prioritere arbeidet med å få inn en ny tung investor og sikre samtrafikkvilkårene for selskapet.

digi.no kommer tilbake til saken.

Til toppen