- PT-vedtak må vurderes på nytt

Telenor Mobil vil be Samferdselsdepartementet om å foreta en egen vurdering av spørsmålet om oppsettende virkning av vedtaket der Post- og teletilsynet gir Sense Communications adgang til Telenor Mobils nett, før klagesaken er ferdigbehandlet.

Mobilselskapet er uenig i Post- og teletilsynets (PT) beslutning som gir Sense Communications adgang til Telenor Mobils infrastruktur før Telenors klage på PT-vedtaket om slik tilgang er behandlet.

Telenor Mobil mener at vedtaket må behandles av Samferdselsdepartementet, og skjerper kravet sitt ytterligere ved å be om at departementet også må ta stilling til spørsmålet om oppsettende virkning.

- Så lenge klagen er til behandling må det være riktig at også ankeinstansen får anledning til å vurdere spørsmålet om oppsettende virkning på et selvstendig grunnlag, sier administrerende direktør i Telenor Mobil, Stig M. Herbern.

Han sier at selskapet fortsatt mener saken er en telepolitisk sak, som må avklares av de politiske myndigheter.

- Vedtaket representerer etter vår oppfatning en endring i telepolitikken som foreløpig ikke har vært oppe til politisk behandling, sier Herbern.

- Det er uriktig når Sense Communications i en kommentar til PTs avgjørelse påberoper seg at dette er i tråd med en politisk ønsket utvikling. Dette er på ingen måte avklart. Utspillet tidligere denne uken om å få saken opp i Stortinget er derfor interessant. Det viser at politikerne tar ansvar for å utforme norsk telepolitikk og blant annet styre utviklingen på mobilområdet, sier Herbern.

Til toppen