PT vil pålegge Telio tvangsmulkter

Post-og teletilsynsjef Willy Jensen varsler om tøffe dagmulkter for Telio.

PT vil pålegge Telio tvangsmulkter

Post-og teletilsynsjef Willy Jensen varsler om tøffe dagmulkter for Telio.

Telio varslet i slutten av august Telenor at selskapet vil endre termineringsprisene fra 1. november 2007. PT gjorde Telio oppmerksom på at den varslede prisendringen var i strid med gjeldende regulering. Prisendringen er nå likevel gjennomført, og den innebærer etter PTs syn en reell økning i Telios termineringspris på cirka fem prosent.

Dette er i strid med prisforpliktelsen fastsatt av PT og nærmere presisert av Samferdsels-departementets i sommer, der SD påla Telio et pristak for terminering på 40,3 øre for en gjennomsnittssamtale på 4,71 minutter. Fra 1. januar 2008 skal prisen for terminering av en gjennomsnittssamtale reduseres til 30,4 øre, og fra 1. juli 2008 skal prisen være 20,5 øre.

Nå vil PT pålegge Telio å bruke korrekt pris for avregning av terminering. For å sikre at det blir etterlevd, varsler PT Telio om en dagmulkt på 10 000 kroner frem til selskapet innretter seg etter reguleringen.

Til toppen