Publikum har stor tiltro til nettnyheter

Norske nettnyheter nyter snart samme tilliten hos publikum som de tradisjonelle medienes nyheter.

Norske nettnyheter nyter snart samme tilliten hos publikum som de tradisjonelle medienes nyheter.

Det viser en undersøkelse som den Norske Mediefestivalen - den årlige mediefestivalen i Bergen - har gjort i samarbeid med analyseselskapet Opinion.

- Både publikum og journalister har fått de samme spørsmålene om sitt forhold til nyheter på Internett. Resultatene viser at det er en viss forskjell mellom publikum og journalister, både i bruken av og tilliten til nyheter på Internett, sier Torgeir Foss på vegne av festivalen. Foss jobber til daglig jobber i TV 2.

Han opplyser at 400 journalister er forespurt og et utvalg på 800 mennesker blant publikum.

Journalister som bruker Internett mest har mindre tiltro til det de finner der enn publikum ellers.

Mens 55 prosent av journalistene sier de har mest tillit til de tradisjonelle mediene, er det bare 37 prosent av publikum som sier det samme.

Flertallet blant publikum, 53 prosent, ser ingen forskjell mellom det som presenteres av nyheter på Internett og i de tradisjonelle nyhetskildene, enten via avis, radio eller TV.

Langt flere blant publikum, hele 58 prosent, vil også gå på Internett for å få vite mer dersom de først mottar en nyhet fra en av de tradisjonelle mediene, mens ti prosent færre av journalistene bruker Internett på samme måten.

Avstanden er like stor i motsatt retning. Finner journalister en sak på Internett vil fire av ti oppsøke aviser og TV for å finne mer informasjon, mens langt færre blant publikum søker til de tradisjonelle mediene for å finne ytterlige informasjon.

Foss opplyser at det ikke er gjort noen oppdeling mellom de ulike nettstedene.

- Vi burde kanskje ha delt opp mediene i rene nettaviser og andre som ligger under tradisjonelle medier. Undersøkelsen mangler foreløpig nyanser for at vi kan være for bastante i publikums tiltro til de rene nettavisene, sier han.

Den Norske Mediefestivalen, som i år har fått navnet Media 2003 i tillegg, har gjort undersøkelser om nettbruk siden 1999. Det er imidlertid første gangen festivalen stiller spørsmålet om tillit til de ulike mediene.

- Vi er absolutt overrasket over utslagene. Det er ingen tvil om at journalistene ikke har samme tiliten fordi de benytter nettet på en annen måte enn publikum. Den profesjonelle jobbingen gjør nok at de er på jakt etter andre nettsteder enn publikum når det gjelder nyheter og at for eksempel ikke ser på VG.no med samme øyne som den vanlige nettbruker, mener Foss.

- Men det er ingen tvil om at nettet nyter en annen respekt enn tidligere.

Det er imidlertid klart at journalistene er de mest aktive i jakten på nyheter på Internett. Hele 75 prosent sier at de daglig leser nyheter på Internett, mens bare 32 prosent av publikum gjør det samme.

Til toppen