PUL tilbake til start

Den svenske Datainspektionen foreslår at regjeringen endrer den nye Personuppgiftslagen (PUL) slik at det likevel blir tillatt å nevne tredjepersoner ved navn på Internett og i andre sammenhenger. Det betyr at man ender på samme praksis som før loven ble innført i oktober i fjor.

Den svenske Datainspektionen foreslår at regjeringen endrer den nye Personuppgiftslagen (PUL) slik at det likevel blir tillatt å nevne tredjepersoner ved navn på Internett og i andre sammenhenger. Det betyr at man ender på samme praksis som før loven ble innført i oktober i fjor.

I 1998 ble den svenske loven innført for å tilpasse lovverket til EUs regler på området. Den nye svenske loven skapte stort rabalder og store protester. Blant annet ble en storstilt protestaksjon lansert. Som en del av den samme prosessen ble Datainspektionen (DI) bedt om å utarbeide en rapport til regjeringen. Denne rapporten er nå ferdig, og ble i går, 1. mars, overlevert til statsråd Britta Lejon.

I rapporten anbefaler DI at den nyinnførte personvernloven endres slik at det likevel blir tillatt å nevne andre personer enn seg selv ved navn - selv om denne ikke uttrykkelig har gitt uttrykk for dette.

Dette gjelder kun om det ikke er fare for krenking av den nevntes personlige integritet.

DI foreslår også at det blir laget rom for unntak for kommunenes informasjonsvirksomhet. Her anbefaler DI at opplysninger i visse protokoller, kunngjøringer, innkallinger og referat som direkte navngir enkeltpersoner skal kunne publiseres på Internett om det er åpenbart at det ikke er fare for integriteskrenkning.

Sett under ett, ender DI på en praksis sammenfallende med slik det ble praktisert før loven ble innført i fjor høst...

Til toppen