BEDRIFTSTEKNOLOGI

Punkterer åtte myter om outsourcing

Gartner-analytiker Linda Cohen punkterer åtte myter om tjenesteutsetting, og anbefaler heller «multisourcing».

9. nov. 2005 - 12:21

Gartner-analytiker Linda Cohen roper en varsko overfor bedriftsverden med sin nye bok Multisourcing: Moving Beyond Outsourcing to Achieve Growth And Agility. Gartner ser på boka som så viktig at den ble presentert under hovedinnledningen til det pågående Gartner Symposium i Cannes.

– Vi trenger en ny tilnærming til tjenesteutsetting, fordi tjenesteutsetting er blitt et offer for sin egen suksess. Bedrifter som har satt ut tjenester i stor skala erfarer at ting absolutt ikke går på skinner, og at forholdet deres til partnerne ikke gir dem tilstrekkelige muligheter til å avverge nedetid for grunnleggende tjenester, mener Cohen.

Hun advarer mot «overdoser» av tjenesteutsetting, mot tjenesteutsetting motivert av å følge med på rådende trend, og mot tjenesteutsetting for bare å løse kortsiktige utfordringer. Hun mener måten bedrifter setter ut tjenester på i dag, er i ferd med å utvikle seg til tvangstrøyer som hindrer dem fra raskt å kunne tilpasse seg stadig mer skiftende markeder. Det skjer samtidig som Gartner generelt advarer at evnen til å kunne omstille seg raskt og til å legge om straks man ser nye forretningsmuligheter, er i ferd med å bli en av de mest vesentlige faktorene i konkurransen.

– Bedrifter lar seg blende av åtte myter om tjenesteutsetting. Disse mytene er gjennomtrengende, og de undergraver evnen til raske omstillinger, advarer Cohen.

Cohen mener bedrifter spesielt må merke seg følgende:

 1. Avgjørelser om tjenesteutsetting kan ikke gjøres helt uavhengig av den helhetlige forretningsstrategien, slik mange ser ut til å tro. De som gjør denne feilen, opplever at de går inn i partnerskap som er inkompatible med det man forventer av resultater.
 2. Tjenesteutsettinger er ikke uavhengige av hverandre. Cohen understreker at « autonome tjenester finnes ikke ». Alt man har av prosesser og tjenester henger sammen, og denne erkjennelsen må legge til grunn for partnerskapene man inngår for å sette ut tjenester og prosesser.
 3. Stordriftsfordeler må ikke overvurderes. Mange tror de kan forhandle seg fram til ekstremt lave priser for svært tilrettelagte tjenester. Cohen understreker at tilbyderne kan bare oppnå stordriftsfordeler gjennom standardiserte produkter. Skal du ha en stor grad av tilrettelegging, noe du trenger dersom du skal kunne gjennomføre raske omlegginger, må du være villig til å betale.
 4. Tjenesteutsetting innebærer ikke at tjenestene styrer seg selv, slik mange kunder ser ut til å tro. Cohen erfarer at bedrifter som regel ikke setter av tilstrekkelig med ressurser til den løpende håndteringen av forholdet til tjenesteyteren.
 5. Kunder inngår gjerne kontraktforhandlinger med tjenesteytere med den forutsetningen at motparten har til hensikt å flå dem. De prøver derfor å «vinne» forhandlingene framfor å opprette et varig og gjensidig fordelaktig forhold.
 6. Det er vanlig å betrakte tjenesteutsetting bare som en anbudsøvelse som automatisk går til lavest pris. Cohen advarer at når man setter ut strategisk viktige tjenester, kan faktorer som evner, kultur, gjensidig forhold med mer være mer utslagsgivende for langsiktig gevinst enn bare pris.
 7. Kunder ser gjerne på utsettingskontrakter som stabile gjennom hele avtaleperioden. I praksis må forholdet til tjenesteyteren utvikles kontinuerlig med tanke på nødvendige endringer.
 8. Cohen erfarer til slutt at mange organisasjoner tror de selv besitter den nødvendige ekspertisen til å styre sammensatte tjenesteutsettinger, selv når de absolutt ikke gjør det, og heller aldri har prøvd seg på noe slikt tidligere.

Cohen mener denne ugjennomtenkte måten å gjennomføre tjenesteutsetting på, må erstattes av en ny tilnærming som kan sikre vekst og hendighet – «agility». «Disciplined multisourcing» oppsummeres i disse punktene:

 • Ha en integrert og helhetlig strategi for tjenesteutsetting til flere leverandører
 • Sett opp styringsrutiner tilpasset organisasjonen og tjenestene som settes ut
 • Husk at det gjelder å bygge opp et nettverk av forbindelser, ikke bare å skrive under på kontrakter
 • Legg opp til å evaluere tilbyderens leveranser, med utgangspunkt i målbare størrelser som har direkte med hva tjenesteutsettingen faktisk tilfører bedriftens forretning.

Cohen avsluttet innlegget sitt med dette slagordet: «Stop outsourcing now and begin disciplined multisourcing.»

    Les også:

Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.