Push-løsning for mobil e-post

En selvsynkroniserende løsning som pusher e-post til mobil og PC samtidig, kan være norgesklar til høsten.

En selvsynkroniserende løsning som pusher e-post til mobil og PC samtidig, kan være norgesklar til høsten.

Det dreier seg om en løsning utviklet av det opprinnelige britiske selskapet Smartner som i dag har hovedkvarter i Finland. Løsningen, kalt Duality, er avhengig av støtte fra mobiloperatører. Den har fått gode skussmål fra analyseselskapene IDC og Gartner. Sistnevnte har Smartner i sin ledelseskvadrant innen «mobile middleware».

– Vi fører samtaler og pilotprosjekter med blant andre Telenor og TeliaSonera, og tror det skal bli mulig å tilby tjenesten i Norge fra september eller oktober, sier administrerende direktør i Smartner, Paul Hedman, til digi.no. – Vi har allerede avtaler med elleve europeiske operatører, blant dem Vodafone, I2, Telefonica og Swisscom.

Duality skal per i dag ha rundt 50.000 aktive brukere, i Europa, i hovedsak fordelt på 260 store bedrifter.

– Løsningen gjør at alle meldinger til din e-postkasse straks kopieres og videresendes din PDA eller mobiltelefon over GPRS eller en 3G-forbindelse. Du får inn- og utboks på mobilen tilsvarende den på PC-en, uansett om du bruker Outlook eller Lotus Notes på PC-en. Synkroniseringen mellom mobilen og PC-en skjer fortløpende, slik at alle meldinger du leser på mobilen straks merkes «lest» på PC-en og omvendt, og alle utgående meldinger kopieres på samme vis. Også avtalebok og kontaktliste synkroniseres automatisk i sanntid.

Mobilklienten til Duality er utstyrt med en modul som lar brukeren lese og redigere vedlegg i de vanligste formatene. Bare de første tusen tegnene i et vedlegg overføres samtidig med meldingen, resten av dokumentet «pushes» ikke, men lastes ned i det vedlegget åpnes. Duality-klienten har også en funksjon som gjør det mulig å arbeide med e-post selv om man er nødt til å ta ned forbindelsen, for eksempel om bord i fly. Sending fra utboksen og mottak til innboksen igangsettes automatisk straks man avslutter «flight mode». Hvis man er i områder uten GPRS eller 3G, kan man sette klienten i GSM-modus, noe Hedman mener bør betraktes som en nødløsning.

I tillegg til IBM (Lotus) og Microsoft (Outlook), har Smartner inngått partneravtaler med Sony Ericsson, Symbian, Nokia, Sun, Palm Source og Oracle. På noen Sony Ericsson-telefoner kommer Duality-klienten forhåndsinstallert, på de andre kan den lastes ned fra Ericssons WAP-tjenester, direkte til telefonen. En tilsvarende avtale er på trappene med Nokia.

Bedrifter som skal tilby Duality-tjenesten til sine ansatte må installere en egen modul på sin e-posttjener. Installasjonen krever ingen endring i brannmuren. Modulen sørger for den løpende sendingen og mottak til Duality-systemet hos operatøren, og legger også opp til 128 biters AES-kryptering. Tilsvarende kryptering i mobilen gir en høy grad av sikkerhet.

For småbedrifter tilbyr Smartner en individuell løsning der Duality-modulen installeres på kontor-PC-en i stedet for en sentral e-postserver. Omkostningene for både bedriftsløsningen («Enterprise») og den personlige løsningen («Professional») svarer begge til rundt 40 til 50 kroner per bruker per måned.

– Med tanke på forbrukermarkedet har vi under utvikling en løsning for dem som bruker webbaserte e-posttjenester som Yahoo og Hotmail. Løsningen er på betastadiet nå. Vi håper på en lansering i august, og kommer til å innlede samtaler om den med flere internettilbydere.

Hedman understreker at samtalene med Telenor omfatter alle tre Duality-løsningene, det vil si bedrift, profesjonell og forbruker.

Mens Hedman snakker med digi.no, plinger det stadig i mobilen etter hvert som e-postmeldingene strømmer inn.

– Vi tror vi har truffet den riktige bruksmåten, fordi e-posthåndteringen ikke krever noen form for spesielle tiltak fra brukerens side. Mottaket er alltid på, med mindre man setter klienten i «flight mode», og all synkronisering mot den sentrale postkassen og kalender går fortløpende i bakgrunnen. Det blir like enkelt å håndtere e-post som SMS.

Listen over Smartners partnere signaliserer at man også er interessert i å integrere Duality i vertikale løsninger. Duality gir mulighet til å bruke e-post i nye sammenhenger, og kan gjøre det enklere å prøve ut nye løsninger, fordi de fleste allerede har en infrastruktur for å håndtere e-post, i motsetning til for eksempel SMS.

– Vi prøver ut et opplegg i England der hjertepasienter har en sensor som sender informasjon løpende til mobilen over Bluetooth, og der Duality er utvidet med en modul som rapporterer dette videre etter bestemte kriterier.

Vanlige rapporter kan samles i standardrapporter med valgt hyppighet, mens alarmer kan utløse spesielt utformede e-poster som mottakersystemet gjenkjenner og gir en egnet behandling.

– Et annet eksempel er servicefolk som fyller inn rapporter fortløpende, og lar Duality overta forsendelsen av dem automatisk. Det har den fordelen at rapporteringen går i bakgrunnen og ikke forstyrrer for telefonsamtaler.

Til toppen