Pussige regnefeil i Android 5.0

Gir forvirrende og inkonsekvente resultater.

Pussige regnefeil i Android 5.0
Kalkulatoren som følger med Android 5.0 gir i ganske mange tilfeller noe pussige, men ikke helt feil, svar på regnestykker. Bilde: digi.no

Kalkulatorappen som er en integrert del av Android 5.0 oppfører seg rart i noen tilfeller. Dette skriver mobilbrukeren Leandro Paratella i et innlegg.

Blant annet gir regnestykket 30,7-30,6 resultatet 0,0999999999.

De fleste kalkulatorer ville ha gitt svaret 0,1 i dette tilfellet. Svaret som Lollipop-kalkulatoren gir er egentlig ikke feil, siden tallet i så godt alle vanlige tilfeller vil bli rundet opp til 0,1. Under innlegget til Paratella diskuteres det uansett om svaret er feil eller ikke.

Det som i alle fall er klart, er at svaret vil være forvirrende for mange. Dessuten er det inkonsekvent, siden kalkulator-appen ikke gir en tilsvarende verdi når man for eksempel forsøker å regne ut 40,7-40,6.

20,7-20,6 derimot, gir en tilsvarende rekke med nitall etter kommaet.

Lignende feil finnes også når man forsøker å regne ut 3,07-3,06 eller 2,07-2,06. Svaret blir 0,0099999999. Problemet blir derimot større dersom man skal bruke svaret i et nytt regnestykke. For rekken av nitall er ikke uendelig.

Regnestykker som 90,7-90,6 og 4,07-4,06 gir henholdsvis 0,1000000000 og 0,0100000000. Det er ikke feil på noen måte, bare et pussig avvik fra for eksempel 90,7-90,5, som gir 0,2.

Det finnes en rekke andre slike kombinasjoner, hvor differansen mellom den bakerste desimalen til henholdsvis minuenden og subtrahenden er 1.

Det er uklart om Google har blitt gjort kjent med problemet.