Abonner
AVTALER & KONTRAKTER

QlikView blir standard i Jeeves ERP

Gir Jeeves-brukere nye muligheter til forretningsanalyse og visualisering.

QlikView er en plattform for rask utvikling av avansert forretningsanalyse og beslutningsstøtte, også for mobile brukere.
QlikView er en plattform for rask utvikling av avansert forretningsanalyse og beslutningsstøtte, også for mobile brukere.

Jeeves, en leverandør av ERP-systemer for bedrifter med fra 20 til 1000 ansatte innen produksjon, distribusjon, handel og service, har inngått en samarbeidsavtale med QlikTech, en leverandør av verktøy for forretningsanalyse og beslutningsstøtte.

Avtalen innebærer at QlikTechs produkt QlikView blir en integrert del av standardversjonen av Jeeves 3.0, slik at brukerne får tilgang til beslutningsstøtte i selve ERP-pakken. Jeeves blir den første leverandøren av ERP til SMB-markedet med et tilbud om integrert beslutningsstøtte basert på QlikView.

Jeeves-brukere vil få tilgang til QlikView-applikasjoner for å utforske forretningsdata fra perspektiver som økonomi, salg, distribusjon, produksjon, innkjøp og personal, går det fram av en pressemelding. Jeeves gir tilgang til både standard QlikView-applikasjoner og egenutviklede applikasjoner basert på QlikView.

Applikasjonene gjøres tilgjengelig gjennom Jeeves Apps Market. Ifølge produktdirektør Magnus Sjökvist i Jeeves vil også partnere av Jeeves utvikle og markedsføre kommersielle applikasjoner for QlikView.

Både Jeeves og QlikView har sitt opphav i Sverige. QlikView har opplevd global anerkjennelse og eksplosiv vekst siden 2005, og har etablert sitt hovedkvarter i Radnor i den amerikanske delstaten Pennsylvania. Jeeves var notert på Nasdaq-børsen i New York fram til 21. juni i år, og er nå et heleid datterselskap av Battery Ventures.