Qualcomm flytter utviklingsprosjekter til India

Den amerikanske kommunikasjonsleverandøren vil etablere et eget utviklingssenter i India.

Den amerikanske kommunikasjonsleverandøren vil etablere et eget utviklingssenter i India.

EETimes skriver at senteret skal utvikle applikasjoner for mobiltelefonbrukere. Qualcomm har ikke oppgitt verken dato, sted eller hvor mye som skal investeres i det nye senteret.

Det som er klart er at det er satt i gang i ansettelsesprosess med tanke på opptil 100 årsverk ved senteret.

Qualcomm har videre satt av midler til oppkjøp av små og mellomstore lokale utviklingsselskaper.

Ifølge Business Standard skal Qualcomm også være interessert i å lokalisere prosjekter innen e-læring og e-medisin til India.

Til toppen