Qualcomm i krig og fred

Amerikanske Qualcomm og svenske Ericsson satte fredag endelig punktum for patentstridighetene som har ridd selskapene som en mare det siste halvåret. Men Qualcomm har fått en ny møllestein rundt sin hals: Motorola.

Amerikanske Qualcomm og svenske Ericsson satte fredag endelig punktum for patentstridighetene som har ridd selskapene som en mare det siste halvåret. Men Qualcomm har fått en ny møllestein rundt sin hals: Motorola.

I en pressemelding Qualcomm sendte ut fredag, innebærer forliket en fredelig løsning på patentsøksmålet Qualcomm reiste mot Ericsson 20. mars i år.

Samtidig har Ericsson gått med på at selskapet iløpet av de nærmeste syv månedene ikke vil saksøke verken Qualcomm eller noen av selskapets kunder eller lisensinnehavere med relevans til Ericssons abonnenttjenester på CDMA - uten at Ericsson først varsler Qualcomm om dette minst 30 dager i forveien.

CDMA, eller code division mutliple access, er en digital teknologi som benytter unike digitale koder istedet for separate frekvenser, for å differensiere telefonsamtaler.

Forliket betyr også at Ericsson går med på at selskapet de nærmeste syv månedene verken vil produsere, selge, tilby for salg, bruke, importere eller introdusere kommersielt i USA, abonnentprodukter eller utstyr basert på CDMA, medmindre slike produkter eller utstyr allerede er lisensiert av Qualcomm - eller at Ericsson først gir Qualcomm melding om dette 30 dager i forveien.

Med fredagens rettsforlik i San Diego er patentstridighetene rundt CDMA endelig ute av verden for Ericssons del. Like greit er det ikke for Qualcomm, selskapet som har utviklet CDMA-teknologien. Qualcomm er fremdeles innblandet i flere patentstridigheter - blant annet med U.S. Philips Corporation, et underbruk av den hollandske elektronikkgiganten Philips NV.

Men en langt vanskeligere opponent venter: For samtidig med fredagens forlik med Ericsson, ble det kjent at Qualcomm saksøkes av Motorola. I stevningen, som ble innlevert sist onsdag, hevder Motorola at Qualcomms mobiltelefonserie "Q" bryter fire av Motorolas patenter. Saken er spesiell fordi den blant annet gjelder en teknologi som de to selskapene opprinnelig samarbeidet om å utvikle - en teknologi som gjør det mulig for mobiloperatører i betydelig grad å øke båndbredden for digitale tjenester.

Stevningen kommer i kjølvannet av en domsavsigelse fra 24. april i år der Motorola ikke fikk rettens medhold om å stoppe Qualcomms salg av Q-serien. Motorola synes Q-telefonene er "mistenkelig lik" selskapets egne StarTAC-telefoner hva gjelder "look and feel", ifølge Wall Street Journal.

Motorola ber om et permanent forbud mot det selskapet betrakter som gjentatte brudd på patentbestemmelsene fra Qualcomms side. Motorola ønsker også å stoppe Qualcomm fra å lansere Q-telefonen kommersielt, og ber dessuten om en økonomisk erstatning for det de betrakter som Qualcomms tidligere patentbrudd.

Det er ennå ikke satt noen dato for den rettslige prøvingen av saken.

Til toppen