Quick View Plus: Kraftig verktøy med skjønnhetsfeil

Inso har oppgradert sin fil-leser Quick View Plus til versjon 4.5. Programmet kan lese flere filformater enn før, og håndterer noen formater der tekst og grafikk blandes.

Quick View Plus 4.5 kjøres under Windows 95 eller Windows NT. Poenget med en fil-leser er at den lar deg lese og kopiere fra filer i ulike formater, uavhengig av om applikasjonen som ble brukt til å opprette dokumentet, er tilgjengelig eller ikke. Du slipper også å bry deg med hva slags konverteringsrutiner du har installert i din tekstbehandler: Quick View Plus leser alt Word 97 kan lese - og litt til.

En tredje egenskap, ved siden av lesing og kopiering, er at du kan søke etter tekststrenger. En fjerde er utskrift - også uavhengig av den opprinnelige applikasjonen. Her kan du ikke alltid stole på at utskriften blir helt identisk med det Quick View viser på skjermen.

Etter installasjon er fil-leseren tilgjengelig på flere måter. Den kan kjøres direkte fra "start", den kan legges på programlinjen, den kan legges som valg fra høyre mustast i Windows Utforsker, den kan legges som valg i Windows Outlook og en rekke andre programmer. Min personlige preferanse er å kjøre den fra Windows Utforsker, som er det verktøyet jeg tyr til for å organisere dokumenter på de diskene jeg har tilgang til, både lokalt og i nettverket.

Jeg er gammel bruker av Quick View, fra flere år tilbake da jeg slet med en korrespondent som sendte meg WordPerfect 4.2-filer opprettet på en Amiga. Selv WordPerfect 6 var notorisk treg til å konvertere 4.2-filer, nesten like ille som Word 6. Men Quick View gjorde det hele like enkelt som å åpne en tekstfil i NoteBook. Skulle teksten behandles videre, var det bare å kopiere og lime inn i en annen tekstbehandler: All opprinnelig formatering i den kopierte teksten, inklusiv spaltebredde, fonter, understreking osv, bevares. Oppgraderingen til 4.5 har opprettholdt denne egenskapen.

Lesingen av regneark-filer er blitt merkbart bedre, og Quick View gjengir blant annet alle sider - og grafikk - i flerdimensjonale regneark som Excel 97. Eldre regneark fra en fem år gammel utgave av Works, ble håndtert like enkelt og korrekt.

Bilder leses direkte i nær sagt alle punktgrafiske formater. Mangler grafikk-programmet ditt en konverteringsmulighet, kan du lese bildet i Quick View, kopiere det derfra til utklippstavlen i Windows, og så lime det inn i grafikk-programmet som nytt dokument. (Jeg har en eldre utgave av Paint Shop Pro, som ikke håndterer den nye flerlagsgrafikken i formatet til Adobe PhotoShop. Quick View leste bildet og lot meg lime det inn i Paint Shop Pro, der jeg konverterte det til jpg-format.)

For visse formater, blant annet typiske multimediaformater og pdf-formatet til Adobe Acrobat, krever Quick View egne plug-ins. Installeringen av disse er gjort forholdsvis enkel. Jeg fikk en melding om at Quick View kunne skanne disken min for å finne den spesielle dll-filen som var nødvendig for å lese pdf-filer. Det gikk uten problemer, og selv om den videre konfigureringen ikke var helt automatisk, var den uten direkte problemer. Dll-en var den samme som Communicator bruker. I andre formater ble jeg dirigert til de riktige URL-ene på Internettet, for å laste de nødvendige filene derfra. Det finnes kanskje en god forklaring på hvorfor de ikke like godt kunne leveres på Quick Views installasjons-CD. Det kan ikke ha med lisens å gjøre, siden de plug-ins det dreier seg om, distribueres gratis.

Lesingen av html-filer er blitt bedre - i den grad dette er noe poeng når alle har nettleser - og i noen tilfeller kom også grafikken fram. Inneholder html-filen en peker, lar Quick View deg klikke på den, og du føres dit du skal. Viser pekeren til en annen html-side, åpner Quick View et nytt vindu. Jeg fulgte et 14-bilders slideshow fra Cisco, og hadde til slutt 14 åpne Quick View-vinduer.

Tidligere har jeg brukt Quick View til å se PowerPoint-filer fra nyere versjoner enn den jeg hadde på min maskin. Dessverre håndterer ikke Quick View 4.5 PowerPoint 97. I stedet forteller programmet at ppt-filen må håndteres av PowerPnt.exe, og spør om du vil åpne filen med dette programmet.

Den største skuffelsen er at Quick View heller ikke med denne oppgraderingen lar deg lese PageMaker-filer. Og her oppdaget det ikke hvilket program jeg kunne bruke til å åpne filen med.

Teknisk interesserte kan bruke Quick View til å undersøke exe-filer, å få rede på en rekke egenskaper, blant annet ulike tabeller, om programmet er 16 eller 32 biters osv. Er du usikker på hva som ligger i en zip-fil, gir Quick View en direkte oversikt over de pakkede filenes navn og størrelse. Er du interessert i å undersøke mer nøyaktig hva en fil inneholder, for eksempel for å sjekke formateringskoder, kan Quick View vise den som tekst eller i heksadesimalkode.

Brukergrensesnittet er enkelt, siden det stort sett ikke er andre funksjoner enn visning, søk, utskrift og kopiering. Likevel greier utviklerne å fordele visning på to ulike menyvalg. Under "view" kan du velge mellom visning i det opprinnelige formatet, som tekst, og som heksadesimalkode. Under "document" har du et alternativ som også heter "view", der du kan velge å se dokumentet som "draft", "normal" og "preview" - det siste er en forhåndsvisning av utskriften, som blant annet forbereder deg på at det du ser under "normal" ikke alltid er det samme som det du får på papir.

Håndteringen av norske tegn virker inkonsekvent. Et Word-dokument innstilt for "draft" visning, viste spontant tekst i Times New Roman, bortsett fra æ og å i de tre første avsnittene, der disse bokstavene sto fram i Arial. Fra og med det fjerde avsnittet sluttet disse bokstavene å skille seg ut. Bokstaven ø vistes greit gjennom hele dokumentet.

Til å ha gjennomgått så mange oppgraderinger gjennom årenes løp, er Quick View Plus 4.5 preget av uvanlige mange skjønnhetsfeil. Men grunnlaget er solid, og det framstår likevel som et hendig og forbedret verktøy som jeg fortsatt kommer til å bruke daglig.

Quick View Plus produseres av Inso Corporation, og distribueres i Norge av Swanholm Distribution. Veiledende pris til sluttbruker er kr 630 eks mva.

Til toppen