Rabatt på mobilsurf til Facebook

Orange er blant flere operatører som prøver ut tjenesteavhengige satser.

Den franske mobiloperatøren Orange tilbyr billigere tilgang til Facebook og Twitter enn til andre nettjenester.
Den franske mobiloperatøren Orange tilbyr billigere tilgang til Facebook og Twitter enn til andre nettjenester.

Orange er blant flere operatører som prøver ut tjenesteavhengige satser.

Mobiloperatøren til France Télécom, Orange, tilbyr mobilabonnementer der surfing til Facebook og Twitter er rimeligere enn til andre mobile nettjenester.

Ifølge Wall Street Journal er ikke Orange alene om å prøve ut tjenesteavhengige satser for mobil surfing.

I Tyrkia har den lokale mobiloperatøren Turkcell inngått en avtale med Facebook som innebærer at det er rimeligere å bruke den amerikanske sosiale tjenesten enn konkurrerende tyrkiske tjenester. Talspersoner for Yonja Media, som tilbyr en lokal Facebook-konkurrent til over seks millioner brukere, sier de er nødt til å tilpasse seg ved å trimme sin mobilapp slik at det blir rimeligere å bruke den.

I Polen tilbyr den lokale operatøren Play fri mobilsurfing til Facebook og visse utvalgte tjenester, mens resten av nettet bare er tilgjengelig mot betaling.

I USA sier AT&T at de arbeider med tilsvarende ideer.

Bakgrunnen for at dette skjer, er et ønske fra mobiloperatørene om å få leverandører av båndbreddeslukende tjenester til å være med og betale for de nødvendige investeringene i mobilt infrastruktur.

Dette er også essensen i forretningsmodellen som ble fremmet av Google og den amerikanske operatøren Verizon i august 2010, der det ble foreslått unntak fra den gjengse oppfatningen av nettnøytralitet.

    Les også:

Det forelegger imidlertid ingen bekreftelse på en åpenbar mistanke om at Facebook betaler for billigere mobiltrafikk.

Orange bekrefter at de mener store nettjenester må betale for seg, men sier de ikke vil diskutere hvorvidt det finnes en kommersiell avtale mellom dem og Facebook. Facebook nekter enhver kommentar. Turkcell sier Facebook ikke betaler. De forklarer at privilegert tilgang til Facebook gjør at de får flere kunder og større overskudd, og at det er derfor de gjør det.

På Mobile World Congress i Barcelona denne uken viste flere utstyrsleverandører, blant dem Huawei, løsninger som gjør det mulig for operatører å skjelne mellom ulike typer nettrafikk.

Det legger et grunnlag for nye typer mobilabonnementer der betaling og båndbredde kan differensieres etter hva slags tjeneste man benytter.

I en demonstrasjon hos Huawei, fikk man se hvordan en egen app på et nettbrett kan brukes til å forholde seg til differensierte tilbud fra en operatør, ved for eksempel å øke båndbredden for en bestemt tjeneste mot å betale et tilleggsgebyr.

Slikt utstyr vil også kunne brukes hos operatører for å regulere båndbredde til ulike tjenester, eller sperre for bestemte tjenester.

Til toppen