BEDRIFTSTEKNOLOGI

Rådgir Rugaas

To IT-fora, som møtte hverandre og statsråd Bendik Rugaas for første gang mandag, er regjeringens første konkrete oppfølging av den IT-politiske redegjørelsen statsråden holdt for Stortinget i slutten av januar.

Frode Eriksen
9. juni 1997 - 18:23
Statsråd Bendik Rugaas med unge rådgivere.
Statsråd Bendik Rugaas med unge rådgivere.

- IT-foraene representerer den aldersgruppen som Regjeringen normalt ikke har kontakt med gjennom organisasjoner og næringsliv, sa statsråd i Planleggings og samordningsdepartementet, Bendik Rugaas, da han presenterte de to rådene mandag.

Begge gruppene skal fungere fram til juni neste år, da det etter planen skal avleveres en sluttrapport til den da sittende statsråden i departementet, mens en delrapport skal legges fram i desember i år.

For som lederne for hvert sitt utvalg, Heidi A. Austlid i ungdommens IT-forum, og Per Øyvind Heradstveit i de eldres IT-forum, understreket overfor fremmøtt presse; - Vi skal gi signaler til departement, statsråd og Storting, uansett hvem som måtte regjere der til neste år.

- Vi er en slags overpolitisk gruppe som møter til foraene uten noen slags instruks, og jeg regner med at de idéene og forslagene vi kommer med vil være nyttige uansett hvem som styrer, sa Heradstveit, som har det meste av sin fartstid i NRK Fjernsynet.

- Alle må få ta del i dette, og ingen må kjenne seg satt utenfor debatten om IT og samfunnet, understreket han.

Han fikk støtte fra Austlid, som la vekt på den partipolitiske uavhengigheten, og en forventning om at idéene gruppene kommer med blir møtt med interesse på Stortinget. - Om noen av ideene eller forslagene bør eller skal gjennomføres slik de legges fram, blir opp til andre å bestemme. Austlid er 20 år og har blant annet bakgrunn som leder i Norsk Elevorganisasjon (NEO).

I gruppenes mandat heter det:
Eldres IT-forum skal bidra til å trekke eldre med i debatten om informasjonssamfunnet, slik at eldres perspektiver kommer bedre til uttrykk. Forumet skal ta for seg både generelle spørsmål om IT i samfunnet, og spørsmål om hvordan eldre kan få glede og nytte av nettet. Gjennom dette forumet skal eldre gi råd og synspunkter på hvordan vi bør innrette oss når nye tjenester og kommunikasjonskanaler i samfunnet utformes.
Ungdommens IT-forum skal drøfte utviklinga mot et informasjonssamfunn ut fra ungdommens synsvinkel og peke på hvilke muligheter og utfordringer de ser for dagens samfunn, og for framtida. Forumet skal videre samle og framsette idéer og eksempler på hvordan IT kan berike samfunnet generelt og ungdoms hverdag spesielt. Forumet skal dessuten fremme forslag til konkrete tiltak for å realisere de mulighetene Forumet mener ligger i informasjonsteknologien.

Begge forumenes arbeid blir å finne på Internett med jevnlig oppdatering. digi kommer tilbake til IT-foraenes arbeid når noe er klart for allmenheten.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.