Radikale strategiske endringer for grønn-IT

Miljøfokus i datasentre kan gi både økonomisk og miljømessig gevinst, skriver Audun Fåberg i Accenture.

KOMMENTAR: Radikale strategiske endringer for grønn-IT

Miljøfokus i datasentre kan gi både økonomisk og miljømessig gevinst, skriver Audun Fåberg i Accenture.

Audun Fåberg jobber med datasenterteknologi i Accenture Technology Consulting.

Datasentre står for brorparten av strømforbruket i en bedrift, og hvis man tenker riktig her så kan man hente ut både økonomiske og miløjømessige gevinster, skriver Fåberg i denne kronikken:

Radikale strategiske endringer for grønn-IT

Samfunnets økende avhengighet av datamaskiner sliter på miljøet. Det er på tide å tenke mer strategisk på hvordan vi kan begrense miljøskadelige effekter av IT.

For de fleste av oss er det blitt en del av dagliglivet å bruke kompleks teknologi, men fremdeles er det mange som ikke forstår miljøutfordringene som følger av denne utviklingen.

I en verden hvor både bedrifter og husholdninger mener det er viktig å kutte energikostnader og bruke energi mer effektivt, har grønn IT blitt en prioritet i styrerommene rundt omkring.

Ikke overraskende er det bedriftenes datasentre som står for hoveddelen av strømforbruket. IT-sjefer har til nå fokusert på å få bedre og mer funksjonelle systemer til lavere priser. Nå må de i tillegg ta hensyn til miljøaspektet ved driften, og trenden nå er at det arbeides med å konsolidere, strømlinjeforme og forenkle datasentre.

Miljømessig ansvar

Datasentre har en avgjørende betydning i dagens forretningsverden. Når de blir drevet riktig leverer de stabil systemdrift, robust back-up og effektiv katastrofeberedskap.

Å forenkle disse kjernefunksjonene er ikke lett, men det kan definitivt gjøres på en måte som både sparer energiforbruket samtidig som organisasjonen tjener på prosessen.

Dette gir spennende muligheter for IT-avdelingene. Konsentrasjonen av maskinvare i bedriftenes datasentre er enorm, og dersom man ser bort fra produksjonsfabrikker, er det disse sentrene som står for hoveddelen av energiforbruket i en organisasjon.

Bedrifter og organisasjoner er klar over sitt samfunnsmessige og miljømessige ansvar. Å være anerkjent som "grønn" er viktig i forholdet mellom kunder, leverandører og investorer. Allikevel er det svært få som hittil har forstått koblingen mellom IT-effektivitet og det å ha et godt miljøomdømme.

Dette er nå i endring. Det er viktig for ansvarlige selskaper å være "grønne" samfunnsaktører. Når IT-sjefer planlegger å konsolidere sine datasentre må de aktivt søke etter erstatninger som gir større datakraft og mindre energiforbruk.

Strategiskifte

Disse teknologiene er tilgjengelige på markedet, men er ennå ikke fullt utviklet. I følge et ledende markedsanalysebyrå bruker IT-avdelingen i store organisasjoner om lag 5 prosent av det årlige budsjettet på energi.

Etter hvert som datakraft per kvadratmeter øker, kommer denne prosentandelen til å dobles eller til og med tredobles i løpet av de neste fem årene. Ved å investere i intelligent energisparende teknologi kan bedrifter kutte sine utgifter betydelig, samtidig som de gjør sin del for å begrense de uheldige konsekvensene av et høyt energiforbruk.

Ved å investere i ny teknologi, og ha en holistisk tilnærming til den energiforsyningen som bedriften er avhengig av, vil man også oppnå betydelige kostnadsbesparelser.

I stedet for at de som planlegger driftssentrene arbeider separat fra IT-avdelingen, kan man kan få en tettere integrasjon mellom disse funksjonene, og det vil gi gevinster både i form av bedre tekniske løsninger og økonomiske innsparinger. Dette kan for eksempel bidra til at det ikke sløses med energi som et resultat av dårlig kabling og dårlig kjøling av IT-anlegget.

Samtidig må selskapene og maskinvareprodusentene planlegge framover. Dagens utstyr kan fort bli utdatert, og da er det viktig å sikre en optimal resirkulering. Den intelligente og energieffektive teknologiens betydning er radikal og betydelig. For å ta den i bruk på best mulig måte må en endring i den strategiske tankegangen til IT-avdelingen komme på plass.

Hvis de klarer denne omveltningen kommer de til å erfare at de ikke bare imøtekommer dagens krav, men også fremtidige generasjoners krav til energieffektivisering og grønt samfunnsansvar i flere tiår framover.

Til toppen