Radio-appell for fortsatt liv på Internett

Amerikanske radiostasjoner på Internett kjemper en desperat kamp for å unngå å betale for webcasting av musikk.

Taper de amerikanske radiostasjonene kampen mot plateselskapene, må de betale 70 cents eller i overkant av fem kroner for å streame én låt til 1.000 nettbrukere. Det hevder de vil bety slutten for mange av webradioene.

Denne uken appellerte amerikanske radiostasjoner den snart ett år gamle beslutningen om å betale et beløp til musikere og plateselskap for å streame musikk. Webcasterne, som utelukker befinner seg på Internett, er ikke med på den rettslige appellen.

Ifølge nyhetsbyrået Associated Press mener radioene at både den føderale rettsinstansen i Philadelphia som som fattet avgjørelsen og en offentlig instans (U.S. Copyright Office) har mistolket lovteksten.

Den amerikanske Kongressen vedtok på slutten av 90-tallet at alle innehavere av lydprodukter skal få betalt for internettavspilling. I USA er det en tradisjon innen tradisjonelle kringkastingsmedier at kun komponister skal få vederlag ved spilling over eteren.

I Norge gir bransjeorganisasjonen TONO opphavsrettighetshaverne en andel av radiospilling, mens GRAMO - musikernes, artistenes og plateselskapenes vederlagsbyrå - sørger for at artistene får sine andeler.

Når det gjelder internettmusikk er det først og fremst TONO som har funnet frem til et sentralisert vederlagssystem, mens GRAMO har vært tilbakeholdende i forhold til webcasting.

Imidlertid ser det ut til at amerikanske artister og plateselskapene, representert ved Recording Industry Association of America, i den digitale verden kan få gjennomslag for sine krav om avspillingsroyalty.

Det fordrer imidlertid at National Association of Broadcasters og store medieselskap som Clear Channel Communications, som står bak et nettverk av radiostasjoner, ikke får gehør for sin rettslige appell.

De amerikanske radioene hevder at Kongressen har begrenset vedrlagsplikten kun til nedlasting av sanger på datamaskinen. Streaming av musikk mener stasjonene er annerledes og kan sammenlignes med tradisjonell kringkasting hvor det bare er mulig å få sangen spilt, ikke lastet ned.

Sæmund Fiskvik i IFPI Norge sier at både IFPI og GRAMO har vært tilbakeholdende når det gjelder webcasting, det vil si streaming av musikk utelukkende på Internett. Han mener saken i USA utelukkende dreier seg om kompenasasjon ved webcasting, ikke simulcasting der man kringkaster radiostasjoner samtidig på radio og Internett.


- Vi har vært veldig tilbakeholdende og har is i magen når det gjelder webcasting. Vi vil ikke sette noen presedens, sier han til digi.no.

Når det gjelder simulcasting, er Fiskvik mer bestemt på å få til et opplegg for betaling.
NRK driver med simulcasting av sine analoge og digitale radioer via Internett. Og TONO tar allerede 500 kroner per måned for simulcasting, som forøvrig er det samme som komponistorganisasjonen tar for webcasting.


- Når det gjelder simulcasting skal vi sette oss ned med aktørene for å få til en modell i løpet av høsten, sier Fiskvik

I USA betaler de tradisjonelle radiostasjonene allerede i dag for republiseringen av innhold over nettet. I forrige måned kom meldingen fra U.S. Copyright Office at de samme tariffene skal gjelde for webcasting som for simulcasting. Opprinnelig var det meningen at webcastingen skulle koste radionettstedene 0,14 cent per lytter som streamet én sang fra et nettsted.

Nå skal altså artister og plateselskaper få 0,07 cent per avspilt sang i stedet - hvis da ikke den amerikanske radiobransjen får gjennomslag for sitt syn:

National Association of Broadcasters mener at webradiospilling, det vil si streaming av nettmusikk, fungerer akkurat som tradisjonell radiospilling: det stimulerer til økt platesalg gjennom PR-en man får ved hyppige gjentakelser av de mest populære låtene.

Til toppen