Radioastronomer frykter støy fra Iridium

Radioastronomer frykter at støy fra satellittsystemer som Iridium vil forstyrre signaler fra enkelte stjerner og galakser så mye at bakkebaserte anlegg ikke vil kunne gjøre observasjoner i Iridiums frekvenser.

Radioastronomer frykter at støy fra satellittsystemer som Iridium vil forstyrre signaler fra enkelte stjerner og galakser så mye at bakkebaserte anlegg ikke vil kunne gjøre observasjoner i Iridiums frekvenser.

Det har vært samtaler mellom amerikanske fysikere og Motorola for å komme problemene i forkjøpet. Selv om en har kommet til enighet om visse endringer er det fremdeles skepsis i det astronomiske miljøet i USA. Der avventes nå testresultater fra juli for å klarlegge om Iridiums frekvenser i 1,610 til 1,6265 GHz og 1,4 til 1,427 GHz-båndene vil skape problemer for observasjonene.

De gjenværende 44 satellittene skal skytes opp i år og i begynnelsen av 1998.

Motorola eier 21 prosent av aksjene i Iridium LLC, og planlegger kommersiell drift med det satellittbaserte nettverket fra september neste år. Forrige måned mistet Iridium kontakten med en nyoppskutt satellitt.

Til toppen