Radioreklame i vinden

Der andre medier opplever fall i medieomsetning, øker radioreklame. Veksten for radioreklame har vært på hele 18 prosent, mot en generell negativ tendens i markedet på -3,7 prosent.

Der andre medier opplever fall i medieomsetning, øker radioreklame. Veksten for radioreklame har vært på hele 18 prosent, mot en generell negativ tendens i markedet på -3,7 prosent.

Driftsresultatet for radiodriften til P4 Radio Hele Norge ASA i første kvartalet 1999 endte på 16,8 millioner kroner, mot 14,6 millioner 1. kvartal 1998. Dette er en økning på 15 prosent.

- Veksten viser at vi tar markedsandeler fordi våre kunder tror mer på radio. Mars var P4s beste enkeltstående måned noensinne med 25,5 millioner kroner i reklameomsetning, sier den konstituerte radiosjefen Kalle Lisberg.

P4-konsernet sett under ett hadde et overskudd på 15,8 millioner kroner etter finansinntekter, mot 14,3 i samme periode i fjor. Det representerer en økning på 11 prosent.

Samlet omsetning for P4 Radio ASA var i perioden på 57,1 millioner kroner, mot 49,1 i samme periode i fjor. Det er en økning på 16 prosent, i følge selskapet. Konsernets omsetning endte på 64,7 millioner kroner, mot 55 millioner kroner i første kvartal 1998.

I 1998 sett under ett, hadde P4-konsernet et driftsresultat på 35,8 millioner kroner.

Selskapet siterer Mediebyråenes Interesseorganisasjon på at omsetningen av radioreklame kan vise til en vekst på 18 prosent i dette kvartalet, mot en generell utvikling av totalmarkedet på -3 prosent.

Ifølge børsmeldingen er selskapet i ferd med å avslutte sine engasjementer i Polen og Tsjekkia.

Det samlede lyttermarkedet gikk i første kvartal 1999 ned med 2 prosentpoeng fra 71 til 69 prosent, sammenlignet med første kvartal 1998, men P4 falt kun et prosentpoeng. Radiokanalen hadde i perioden en markedsandel på 29 prosent.

Til toppen