Radiostasjon i Serbia tar til nettet

Den uavhengige radiostasjonen B92 i Beograd, fortsetter nyhetsformidlingen over internett, etter at myndighetene blokkerte mulighetene til å sende over radio,

Den uavhengige radiostasjonen B92 i Beograd, fortsetter nyhetsformidlingen over internett, etter at myndighetene blokkerte mulighetene til å sende over radio,

Tirsdag blokkerte de serbiske myndighetene i det tidligere Jugoslavia sendingene til Radio B92. Ved å sende sterkere signaler på samme frekvens som radiokanalen, kunne de dermed hindre den uavhengige nyhetsdekningen fra kanalen. Senere på dagen skrudde de av radiosignalene fra B92, etter at samferdselsministeren i et brev til radiostasjonen hadde anklaget den for ulovlige sendinger.

B92's redaktør, Veran Matic, og journalistene på radiostasjonen nekter imidlertid å la seg stoppe av myndighetene. Derfor har de nå tatt Internett i bruk for å fortsette dekningen av utviklingen i republikkene i det tidligere Jugoslavia. De ansatte vi også trykke opp løpesedler og sette opp høytalere for å fortsette dekningen.

I motsetning til de statlig eide mediene i landet, har B92 dekket gatedemonstrasjonene mot Milosevic. Radiostasjonen har i løpet av den seneste ukens hendelser blitt et uoffisielt pressesenter for internasjonale journalister som dekker demonstrasjonene.

"Milosevic er redd for sannheten, og derfor prøver han å gjemme den bort", sier redaktør Matic i en pressemelding om stengningen av radiostasjonen.

I de andre mediene i landet, har opposisjonen blitt framstilt som utenlandske spioner, mens demonstrasjonene har blitt beskrevet som terrorisme. I radio B92 frykter derfor reedaksjonen at de som ikke har sett demonstrasjonene selv, men bare fått opplysninger gjennom myndighetenes propagandamaskineri, kan komme til å gå mot demonstrantene.

Matic mener også at trusselen om en fiendtlig aksjon mot stasjonen er overhengende.

"Siden demonstrantenes protest mot regimets stemmetyveri har vokst seg sterkere, kan vi også vente mer radikale undertrykkelsesformer fra myndighetene. Spesielt er det en økende trussel om en voldelig aksjon mot radiostajonen fra politiets side", sier Matic.

Til toppen