Radiostøy over til staten

Oppgavene som Radiostøykontrollen i Telenor AS har, blir av regjeringen foreslått overført til Post- og teletilsynet.

Oppgavene som Radiostøykontrollen i Telenor AS har, blir av regjeringen foreslått overført til Post- og teletilsynet.

Forslaget ble lagt fram i statsråd i dag og blir begrunnet med utviklingen innenfor allmenn konkurranse i telesektoren, at Televerket er omdannet til aksjeselskap, at det skal innføres flere landsdekkende kanaler i kringkastingssektoren og den sterke framveksten av lokalradio og fjernsyn.

- Plassering av Radiostøykontrollen i Post- og teletilsynet vil være en god løsning, særlig fordi det er et nært faglig forhold mellom Radiostøykontrollen og de oppgavene Post- og teletilsynet utfører, heter det i forslaget fra regjeringen.

Til toppen