Rakettvekst for DVD-brennere i fjor

Salget av DVD-brennere eksploderte i fjor, viser ferske tall.

Salget av DVD-brennere eksploderte i fjor, viser ferske tall.

Salget av DVD-opptakere - eller DVD-brennere, som de gjerne kalles - fikk det store gjennombruddet i 2003. Ifølge en undersøkelse gjort av Nikkei Market Access, steg etterspørselen med 397 prosent fra 2002 til 2003. Til sammen ble det solgt 3,7 millioner rene DVD-brennere i verden i 2003. Av disse ble trolig 2 millioner solgt i Japan.

Det er lite som tyder på at salget vil stagnere. Nikkei Market Access mener tvert imot at salget vil dobles i 2004. Fortsatt ventes det at Japan vil stå for en stor del av salget. Omtrent 4 millioner av de 7,4 millioner enhetene som ventes å bli solgt globalt i år, vil trolig selges i Japan.

Men undersøkelsen tar ikke hensyn til salget av Sonys multimedieenhet, PSX, som kom i salg i Japan i slutten av 2003. Det er foreløpig usikkert om denne skal klassifiseres som en spillkonsoll eller en DVD-opptaker.

Nikkei Market Access har vanskelig for å spå hva salget av PSX vil være i 2004, men antar at det er solgt omtrent en halv million enheter til nå. Uansett forventer man at salget av PSX vil har stor betydning for det totale tallet av DVD-brennere som selges i 2004, selv om salget trolig blir så høyt som man er vant til når det gjelder spillkonsoller.

Det er ikke kjent om PSX vil komme i salg utenfor Japan i 2004.

Til toppen