RAM-kaos i EU

Proteksjonistene i Brussel har skapt fullstendig kaos i minnemarkedet i EU. Som i 1995, ble det den 10. mars innført 60 prosent straffetoll på DRAM fra Japan og 24,7 prosent på DRAM fra Sør-Korea. Problemet er at ingen av EUs tollere kjenner reglene eller unntakene. Nervøse minneimportører tør ikke kjøpe japansk eller koreansk av frykt for gigantiske tollregninger i etterhånd.

Proteksjonistene i Brussel har skapt fullstendig kaos i minnemarkedet i EU. Som i 1995, ble det den 10. mars innført 60 prosent straffetoll på DRAM fra Japan og 24,7 prosent på DRAM fra Sør-Korea. Problemet er at ingen av EUs tollere kjenner reglene eller unntakene. Nervøse minneimportører tør ikke kjøpe japansk eller koreansk av frykt for gigantiske tollregninger i etterhånd.

Proteksjonistene i Brussel har skapt fullstendig kaos i minnemarkedet i EU. Som i 1995, innførte EUs antidumpingskommisjon straffetoll på DRAM fra Japan og Sør-Korea - verdens to ledende minneproduserende land, gjeldende fra den 10. mars. Som i 1995 har kommisjonen ikke evnet å lage regler eller kommunisere disse til dem som skal håndheve lovene. EU har pålagt en straffetoll på 24,7 prosent på minnebrikker (DRAM) fra Japan og 60 prosent på minnebrikker fra Sør-Korea.

- Vi snakker med det svenske tollvesenet hver dag, og de har ingen oversikt over reglene, forteller Bengt Pettersen, innkjøpssjef for minne i Norden for Santech Micro Group (SMG) til digi:data. SMG er Nordens største importør av DRAM.

- Vi er nødt til å kjøpe europeiske, amerikanske og taiwanske minnebrikker eller kjøper vi varene duty paid - som vil si at selger betaler toll og avgifter. Jeg tar ikke sjansen på å få en gigantisk tollregning i etterhånd når tollvesenet endelig for oversikten, fortsetter en oppgitt Pettersen.

- I 1995, da vi hadde tilsvarende straffetollsproblematikk, var det en rekke regler og unntak. Den gang kunne vi for eksempel kjøpe Toshiba-brikker (Japan) direkte fra Toshiba og unngå straffetoll, men hvis vi kjøpte Toshiba-brikker fra en minnemegler, ble vi ilagt straffetoll. Det var også en rekke unntak, som for eksempel i tilfeller hvor japanske eller koreanske brikker var montert av tredjepartsprodusenter i Hong Kong eller Singapore, forteller Pettersen.

- Nå er det ingen som vet noe som helst, men det svenske tollvesenet har sagt at det muligens kommer en avklaring torsdag. Husk at starffetollen gjelder EU-land, ikke Norge, understreker Pettersen.

- Prisene har krøpet jevnt og trutt oppover og har nesten doblet seg fra bunnivået i januar. Allikevel, den relativt rolige prisstigningen viser at det er god tilgjengelighet på minne i markedet. Vi er inne i en stille periode for databransjen. Hadde det vært knapphet på varer ville straffetollsproblematikken ført til en eksplosiv prisvekst. Dagens prisnivå gjør det litt hyggeligere å drive distribusjon av minne enn da prisene var i bånn, forteller Pettersen.

- Selv med oppgangen er det jo fortsatt svært mye billigere med RAM for sluttbrukerne enn tidligere. Jeg så et gammelt datablad fra noen år tilbake hvor det var annonsert en Compaq til 70.000 kroner. En 4MB RAM-oppgraderingen kostet 33.500 kroner, avsluttet mannen som er størst på minne i Norden.

Til sammenligning kan man i dag kjøpe en 32MB 72pinn EDO-module til 1.350 kroner eks. MVA, og EU-mostandere kan jo glede seg over at Norge, som utenforstående land, slipper hele problematikken.

Til toppen