RAM oversvømmer markedet

Overproduksjon og vanvittig konkurranse gjør at prisene på RAM fortsetter sitt fall til tross for sterk dollar. Prisnedgangen kommer også norske forbrukere til gode.

Overproduksjon og vanvittig konkurranse gjør at prisene på RAM fortsetter sitt fall til tross for sterk dollar. Prisnedgangen kommer også norske forbrukere til gode.

Siden høsten 1995 har det i RAM-markedet vært en eneste stor prisnedtur, med unntak av korte perioder med temporære oppsving i prisene. Før sommeren i år, ga høy etterspørsel og styrkingen av dollaren en svak prisstigning, men fallet i prisene har mer enn kompensert for stigningen i dollarkursen.

Japanske RAM-brikkeprodusenter melder at 16 megabit-brikkene, som er volumbrikken i produksjon av standard DRAM-moduler, fortsetter å falle. Det rapporteres om stykkpriser i det internasjonale markedet for 16 megabit-brikker på rundt 5 amerikanske dollar som gir en modulpris på innkjøp for store importører på drøyt 40 amerikanske dollar for en 16 MB modul.

De japanske gigantprodusentene Toshiba og Hitachi, bekrefter at prisene går ned. Den amerikanske minneprodusenten Micron Technology har økt sin månedlige minneproduksjon fra 1,5 millioner enheter til 30 millioner enheter ved utgangen av første halvår 1997, noe som bidrar kraftig til overskuddet av minnebrikker.

Aktører i det norske markedet har også merket fallet i prisene som følge av at markedet svømmer i RAM.

- Overproduksjon ligger nok bak prisfallet, forklarer Christian Halvorsen, innkjøper av standardminne hos datadistributøren Santech Micro Group.

- Det er mange aktører i markedet som presser hverandre på pris. Blant annet PC-montørene sitter inne med velfylte lagre av minne.

- Vi har sett en nedgang på rundt 35 prosent fra månedsskiftet april/mai til månedsskiftet august/september, sier Halvorsen.

Bjørn Vegard Christensen, selger i komponentavdelingen hos Computer 2000, bekrefter at det har vært en kraftig nedgang i prisene.

- 16 MB EDO, som er volum-modulen vår, har gått kraftig ned de siste par månedene, fastslår Christensen.

En sjekk hos Netshop som forhandler minne fra de store importørene, viser at de lavere innkjøpsprisene også kommer forbrukere til gode.

- I mars kostet en 32 MB EDO-modul 1.500 kroner inklusive moms, mens den nå koster 1.099 kroner, forteller Arne Håkon Monkerud, medgrunnlegger i Netshop DA.

- Også 16 MB-modulen har gått ned. I juni tok vi 639 kroner inklusive moms for den, mens den nå går for 519 kroner.

Det kan se ut som om det ikke er bunn i sikte hva priser angår i RAM-markedet, tatt i betraktning av at tilgjengeligheten fortsatt er svært god. Det er ventet at spesialminne for bærbare PC-er kan stige litt i julekvartalet, mens standard minne nok vil fortsette å ligge lavt i pris.

Til toppen