Rana skal løfte Norge til tet innen e-handel

Win.HLP-gründer Shahzad Rana skal lede et nytt nasjonalt forum som skal fremme elektronisk handel. - Målet er å løfte Norge helt i teten når det gjelder e-handel, sier Rana.

Win.HLP-gründer Shahzad Rana skal lede et nytt nasjonalt forum som skal fremme elektronisk handel. - Målet er å løfte Norge helt i teten når det gjelder e-handel, sier Rana.

Under konferansen Stavanger symposium onsdag ble tankene bak det nye e-handelsforumet presentert av blant andre statssekretær Hans Antonsen i Nærings- og handelsdepartementet, som kunne fortelle at departementet avsluttet forberedelsene av det nye fellesforumet for elektronisk handel tirsdag i forrige uke.

Fellesforum for elektronisk handel hadde imidlertid sitt første møte i Oslo i september i fjor. Forumet er etablert av NHD i samarbeid med eforum.no, Norsk EDIPRO, Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) og Handelens og Servicenæringenes Hovedorganisasjon (HSH). Etableringen kommer som en oppfølging av Regjeringens Næringsrettet IT-plan. På det første møtet deltok rundt 60 representanter for næringsliv og departementene.

15 representanter fra ulike interesseorganisasjoner, det private næringsliv og myndighetene blir å finne i Forumet som oppnevnes for to år med Nærings- og handelsdepartementet som sekretariat.

- En hovedhensikt fra myndighetenes side blir å styrke dialogen mellom næringslivet og myndighetene og synliggjøre mulighetene som ligger i e-handel. Forumet skal også være en aktiv kanal for tilbakemeldinger til departementet, slik at vi kan reagere raskere enn vi gjør i dag, sier Antonsen til Stavanger Aftenblad onsdag.

IT-kjendisen Shahzad Rana - best kjent for digi.nos lesere som gründer og daglig leder i Win.HLP - synes det er "en spennende utfordring" å lede forumet:

- Målet er å løfte Norge helt i teten når det gjelder e-handel, sier Rana til Stavanger Aftenblad, og legger til at en hvilken som helst lokal bedrift har svært mye å hente ved å utnytte nettets muligheter, både når det gjelder markedsføring, salg og forretningsdrift.

Etter det digi.no tidligere har bragt på det rene er det meningen at forumet skal møtes tre til fire ganger i året. Blant de spørsmålene forumet ventelig vil ta stilling til er å gå gjennom regelverket og kartlegge nødvendige endringer. Digitale signaturer og tiltro til tredjepart er viktige momenter. Så er det sider ved skatte- og avgiftspolitikken som må tilpasses, foruten at forvaltningen selv må belage seg på tekniske og organisasjonsmessige endringer når en selv tar den nye teknologien i bruk.

Til toppen