Rana vil helst jobbe alene

Win.HLP-gründer Shahzad Rana har nå etablert selskapet Saganox. Ikke fullt så ekspansivt denne gangen. Det er kun én ansatt, og det er Rana selv. Han har heller ingen planer om å vokse organisk.

Win.HLP-gründer Shahzad Rana har nå etablert selskapet Saganox. Ikke fullt så ekspansivt denne gangen. Det er kun én ansatt, og det er Rana selv. Han har heller ingen planer om å vokse organisk.

Shahzad Rana, som grunnla Win.HLP for syv-åtte år siden, trakk seg fra ledergruppen da selskapet ble kjøpt av Mogul. Den historien kan du lese her: Optosof/Mogul: Står overfor en enorm fusjonsjobb.

- Jeg var mentalt innstilt på å jobbe i Win.HLP i 12 måneder, ikke som fast ansatt i et stort fusjonert selskap, forteller Rana.

Han kan også uttrykke seg litt mer billedlig: - Jeg var gift med Win.HLP i sju år. Så ble vi enige om en skilsmisse. Jeg ville ikke da gifte meg på nytt, og i hvert fall ikke med den samme.

Nå har Rana sagt ja til å lede Fellesforum for e-handel, som er et fellesorgan for eksisterende prosjekter i statens regi. Fellesforum er et utvalg som tar utgangspunkt i stortingsmelding 41 om å få selskaper til å bruke mer teknologi i handelsøyemed. Rana samarbeider her mye med prosjektleder Jens Nørve i Nærings- og handelsdepartementet.

Og så har han startet nytt selskap. Ikke så ekspansivt denne gangen. Det er kun én ansatt, og det er Rana selv. Han har heller ingen planer om å vokse organisk.
Saganox er et rent investerings-/ prosjektselskap. Gründerspirer med gode idéer, eller teknologibedrifter som er i startfasen kan leie inn Rana som rådgiver i forbindelse med strategi, ledelse og organisering. Han kan også gi råd i forbindelse med snuoperasjoner eller fusjoner.


Rana er enig i at Saganox høres ut som navnet på et maling-selskap. På noen prosjekter vil Shahzad Rana jobbe tett sammen med Johs Jamne (tidligere styreformann i Win.HLP og sjef for Sysdeco), men det kommer ikke på tale å ansette Jamne i Saganox.

- Han kan eventuelt etablere sitt eget selskap.

- Butinox?

- Ja, for eksempel. Det var en god idé, sier Rana.

Til toppen