Rangnes ferdig med ryddejobben

Det ble underskudd for EDB Business Partner AS i tredje kvartal, men konsernsjef Endre Rangnes lover snarlig bedring.

Det ble underskudd for EDB Business Partner AS i tredje kvartal, men konsernsjef Endre Rangnes lover snarlig bedring.

- Konsernet har et potensial for bedre resultater enn vi nå viser. Det er imidlertid høyt tempo i omstillingen av konsernet, og endringene blir positivt mottatt av eksisterende og nye kunder. Vi har funnet en god retning og et godt driv i dette arbeidet, sa konsernsjef Endre Rangnes da resultatet for tredje kvartal ble lagt frem i dag.

Rangnes legger ikke skjul på at han er misfornøyd med resultatet, som viser et underskudd etter skatt på 79 millioner kroner i tredje kvartal i år, mot et overskudd på 5 millioner i samme periode i fjor.

Konsernet hadde et driftsresultat på 45 millioner kroner i tredje kvartal. Tilsvarende tall i samme periode i 2002 var 71 millioner kroner.

Driftsinntektene for EDB Business Partner var i tredje kvartal på 1.008 millioner kroner.

Tallene for kvartalet var svakere enn analytikernes forventninger.

Men heretter lover Rangnes bedre tall fra banksystem-eksperten, som belastet driftsresultatet med 126 millioner i kostnader knyttet til omstilling og avsetninger siste kvartal.

- Ryddejobben i EDB er nå unnagjort, og lønnsomheten utvikler seg positivt når vi ser bort fra avsetninger og kostnader knyttet til omstilling, sier Rangnes. Han legger til at administrasjonen, styret og revisor har foretatt en grundig vurdering av goodwill i konsernet. Konklusjonen er at det på bakgrunn av selskapets vurdering av fremtidig omsetning, ikke er grunnlag for nedskrivning av goodwill, noe mange analytikere hadde ventet.

Nå legges det igjen opp til vekst i EDB Business Partner:

- Konsernledelsen har startet et arbeid med identifikasjon av vekstmuligheter i markedet for å ta ut det potensialet som ligger i bedret konkurransekraft. Denne prosessen er i tråd med strategien og vil gå parallelt med pågående endringer de neste par kvartalene, sier Rangnes.

Til toppen