Rangnes kjøper svensk konsulenthus

EDB-sjef Endre Rangnes har gjort nok et oppkjøp for å bygge seg opp i hjemlandet til WM-data og TietoEnator.

EDB har inngått avtale om kjøp av det svenske IT-rådgivningskonsernet Guide Konsult. Avtalen gir med et sverdslag EDB en solid posisjon i markedet for IT- rådgivning og applikasjonstjenester i det svenske markedet.

Dermed bygger EDB-sjef Endre Rangnes seg opp enda et hakk i bakgården til de to erkekonkurrentene, WM-data og TietoEnator. Sammen er disse selskapene de tre største IT-aktørene i Norden.

Guide er en mellomstor aktør i Sverige med en omsetning i 2005 på 523 millioner svenske kroner og en EBITA-margin på 11 prosent. EDB betaler 657,5 millioner svenske kroner for den oppkjøpte virksomheten som har 520 ansatte.

- Guide er veldrevet, har god lønnsomhet og tilfører EDB en ny dimensjon i forhold til våre vekstambisjoner i Sverige, sier konsernsjef Endre Rangnes i EDB.

EDB i Sverige får etter oppkjøpet av Guide 1270 ansatte og en årlig omsetning i størrelsesorden 1,5 milliarder.

EDB holdt seg lenge unna generell konsulentvirksomhet og applikasjonsutvikling. Det første Ragnes gjorde da han tok over i EDB og skulle rydde opp, var å legge ned nettopp konsulentvirksomheten.

Men tidligere i år kjøpte EDB opp konsulentdelen av Ementor, Avinir. I tillegg kjøpte EDB opp Spring Consulting og STI. Sammen med Guide blir dermed i løpet av noen måneder EDB en betydelig nordisk aktør innen IT-rådgivning og applikasjonstjenester.

Inkludert de oppkjøpte virksomhetene, vil om lag 40 prosent av EDBs totale omsetning fremover komme fra "løsninger og IT-rådgivning", mens IT- drift står for de resterende 60 prosent.

Guide har en bransjefokus for virksomheten ligger i hovedsak innen bilindustrien, legemiddelindustrien, offentlig sektor, bank og finans og varehandel. Guide har kontorer i Göteborg, Stockholm, Uppsala, Västerås, Malmö, Lidköping og Skövde. Hovedkontoret ligger i Gøteborg. Guide har 520 ansatte og majoriteten av disse jobber i Göteborg og Stockholm, opplyser EDB

EDB viderefører Guide som et eget selskap innenfor IT-rådgivning og applikasjonstjenester. Guide skal fortsatt ledes av adm. direktør Bo Jangvik. Andre ledende ansatte fortsetter også i sine stillinger. Overtagelse forventes å finne sted senest 1. mai 2006.

Til toppen