Rangnes: Nå må vi ikke sutre

EDB-sjef Endre Rangnes ber IT-bransjen gi moderniseringsminister Morten A. Meyer den tiden han nå trenger med borgerportalen.

EDB-sjef Endre Rangnes ber IT-bransjen gi moderniseringsminister Morten A. Meyer den tiden han nå trenger med borgerportalen.

For tre uker siden la den nyutnevnte moderniseringsminister Morten A. Meyer frem en overraskende plan. Innen sommeren skulle alle norske innbyggere få en personlig tilpasset portal der man skal finne en rekke offentlige tjenester.

digi.no var en av aktørene som påpekte at departementet har dårlig tid med gigantprosjektet som skal ha over fire millioner brukere. Kravspesifikasjon, anbudsrunder, utvalg og så implementering gjør at tiden er knapp.

I går innrømmet da også Meyer at det som kommer til sommeren bare vil være en begrenset versjon. (Les saker i boksen til høyre)

Dette er en debatt konsernsjef i EDB og tidligere IBM Norge-sjef Endre Rangnes avfeier i uvanlig klare ordlag.

- IKT-bransjen har kjempet for slike statlige initiativ og en samordning av IT-politikken i et departement i mange år. De som nå begynner å sutre over at vi ikke er mål før neste sommer har jeg liten respekt for, sier Rangnes til digi.no.

- Bare det å lansere en begrenset versjon innen sommeren er et stort fremskritt, påpeker EDB-sjefen. Nå må IT-byråkrater og IKT-bransjen backe opp departementet. Da kan vi komme mye lenger enn vi noen sinne har kommet og vi kan bli en skikkelig forgangsland på IT, sier en uvanlig bestemt EDB-sjef.

I tillegg til sine toppsjefroller i bransjen, kjenner Rangnes departementets planer ekstra godt, for han er en av bransjetoppene som sitter i departements eforum-gruppen og har bidratt med innspill.

Han slutter seg til kritikken mot de tidligere såkalte e-norge-planene, de visjonære strategiplanene departementene har skrevet.

- De tidligere e-norge-planene satte opp alt for mange mål. Meyer har gjort det riktige – skal vi få gjennomført noe må det prioriteres og nå har man valgt ut noen få aktiviteter som det settes makt bak. Jeg har stor tillitt til at statsråden greier å gjennomføre prosjektene fordi han har prioritert, sier Rangnes til digi.no.

Mange effektiviseringsforsøk i staten har tidligere strandet på motstand fra mellomledere og ansatte som føler sine stillinger truet. På spørsmål om ikke mange vil se på den nye portalen som første skritt på en større statlig IT-opprydding, svarer Rangnes ja. Men han mener at prosjektet ikke automatisk vil fjerne så mange statlige IT-stillinger.

- Det er standardisering og integrasjon av etatenes IT-systemer, ikke sentralisering som vil gi de største gevinstene, påpeker Rangnes.

Ranges lister opp hvilke fire aktiviteter han gav Meyer råd om å prioritere.

- PKI (digitale signaturer) må på plass - vi må få "elektroniske fødselsattester". Arbeidet hittil i PKI-forum har vært for teknologisk fokusert

- Man skal knytte alle statlige enheter gjennom en portal, et råd Meyer åpenbart har vært enig med Ragnes om.

- Staten må gå foran med vilje til å investere i elektroniske tjenester som et ledd i sin kundeorientering.

- Staten må sette krav til om elektronisk tilgjengelighet i alle sine etater og organisasjoner. Altinn er et bra eksempel og mange kommuner ser nå på felles IT-drift. Rangnes påpeker at det er et stort potensiale innen helsesektoren for gevinster.

Til toppen