Ransaket kontoret til toppsjefen i Siemens

Ransaket kontoret til toppsjefen i Siemens

Telekom-divisjonen i Siemens anklages for korrupsjon og hvitvasking i skatteparadiser.

Siemens har her i Norge medgitt overfakturering av Forsvaret og er under etterforskning av Økokrim for korrupsjon av forsvarsansatte. I tillegg til hva Forsvaret allerede har funnet, er en ny kommisjon nedsatt for å etterforske mulige problemer i 2004 og 2005.

Nå får Siemens Norge selskap at moderselskapet. digi.no omtale i forrige uke at 200 politifolk og etterforskere raidet selskapets kontorer og en rekke private hjem i sør-Tyskland, men hverken selskapet eller politiet ville si hva saken dreide seg om.

Nå viser det seg at det er flere saker: Noe er mistanker om korrupsjon for å sikre seg kontrakter i forbindelse med olympiaden i Hellas i fjor.

Informasjonen varierer i forskjellige europiske og amerikanske medier, men etterforskningen skal primært dreie seg om Siemens-divisjonen som lager telenett-utstyr. For politiet har utstedt arrestordre på fire tidligere leder i telekom-divisjonen og fire andre mistenkte. En tidligere leder i telekom-divisjonen som skal ha styrt hvitvaskingen er allerede arrestert.

Koblingen mellom hvitvaskingen og korrupsjonen kan være at man har hvitvasket penger for å skaffe midler som kunne brukes til bestikkelser. Hvor store summer det dreier seg om er foreløpig uklart, men foreløpig etterforskes Siemens for transaksjoner på over 60 millioner mark - 496 millioner norske kroner.

Det har nå lekket ut at politiet til og med ransaket kontoret til toppsjefen i Siemens, Klaus Kleinfeld.

I tillegg til korrupsjon beskyldes Siemens for å ha unndratt milliardsummer for beskatning gjennom hvitvasking av penger gjennom et nettverk av postboks-selskaper i skatteparadiser over hele verden. Senest i forrige uke skal Siemens ha overført penger til noen av selskapene.

Hvitvaskingen skal ha pågått helt siden midten av 90-tallet, tror myndihetene i Sveits, Østerrike og Tyskland.

Til toppen