Rapport hevder Linux-servere er billigst

En ny rapport slår tilbake mot Microsofts kampanje om hvilke fortrinn Windows har over Linux.

Rapport hevder Linux-servere er billigst

En ny rapport slår tilbake mot Microsofts kampanje om hvilke fortrinn Windows har over Linux.

Microsoft har i hele fjor samlet og publisert rapporter som trekker fram selskapets operativsystem som overlegent i forhold til Linux når det gjelder serverdrift, som ledd i en kampanje selskapet har kalt "Get the Facts". En rekke av rapportene er bestilt av Microsoft, men flere framstår også som uavhengige. En oversikt finnes her.

Nå har Open Source Development Labs (OSDL) og Linux-selskapet Levanta gått til motangrep. Levanta har sammen med OSDL finansiert en egen undersøkelse blant IT-ledere i 200 større selskaper som hver benytter Linux på alt fra knapt 20 til flere tusen servere. I tillegg kommer resultatene et tilfeldig utvalg av flere tusen telefonintervjuer med IT-personell og drøyt hundre svar som har blitt levert via et webskjema.

    Les også:

Undersøkelsen er blitt utført av Enterprise Management Associates (EMA). En 19 sider lang rapport om undersøkelsen er tilgjengelig her.

Rapporten, "Get the Truth on Linux Management", utfordrer Microsofts påstander om at Linux har høyere eierskapskostnader og systemadministrasjonskostnader enn Windows.

Undersøkelsen tar for seg en rekke områder, både felt som er blitt dekket før og områder EMA mener ikke er blitt tilstrekkelig belyst. Dette gjeler blant annet innkjøpskostnader, produktivitet, sikkerhetsadministrasjon, samt håndtering av virus og spionvare. Det fokuseres også på patchhåndtering, konfigurasjon, pålitelighet, problemløsing, lagringshåndtering, support, lønnskostnader, samt utgifter knyttet til innleide konsulenter og opplæring.

EMA konkluderer med at undersøkelsen viser, i de fleste tilfeller ganske klart, at lønnskostnader og administrasjonskrav for Linux-systemer ikke fører til høyere eierskapskostnader (TCO) for Linux-miljøer. EMA mener at mange selskaper viser stor effektivitet i sin administrasjon av Linux, og at effektiviteten kan forbedres betydelig ved å benytte sofistikerte administrasjonsverktøy.

EMA mener at forskjellene i personellkostnadene for Linux og Windows i verste fall - sett med Linux-tilhengernes øyne, er marginal, men at kostnadene veies betydelig opp når det legges til at Linux kan støtte et større antall brukere og at Linux-administratorene er mer produktive enn administratorer i rene Windows-miljøer. EMA skriver at ressurspersoner for Linux er enkle å finne, og at de vanligvis er svært erfarne.

Dessuten mener analyseselskapet at administratorer som kan håndtere både Windows og Linux har omtrent samme lønn som de som bare kan Linux. Dette gir forbedret effektivitet i blandete miljøer.

EMA legger vekt på at innkjøpskostnadene for en typisk Linux-basert webapplikasjonsstakk er betydelig lavere enn for Windows. Tallene inkluderer maskinvarekostnader for begge plattformer, men kun for Linux-stakken er supportutgiftene inkludert. Det understrekes at mange av de aktuelle prisene som er blitt benyttet, vil være lavere ved kjøp av volumlisenser.

Det blir også trukket fram at ingen Linux-administrator bruker mer tid på håndtering av virus og spionvare enn Windows-administratorer. 95 prosent av Linux-administratoren utstyrt med sofistikerte verktøy, benytter mindre enn 10 minutter per server per uke på dette.

Mange Windows-evangelister liker å trekke fram det større antallet patcher som utgis til Linux-distribusjonene enn til Windows. Det tas da ofte ikke hensyn til at mange av patchene er helt irrelevante i serversystemer. Antallet er nok likevel høyere enn for Windows, men ifølge undersøkelsen bruker de fleste Linux-administratorer mindre enn fem minutter i uken per server på patchhåndtering. Tiden reduseres ytterligere ved hjelp av avanserte verktøy.

Pålitelighet har ofte blitt trukket fram som én av de sentrale faktorene for å velge Linux. De aller fleste deltakerne i undersøkelsen meldte om 99,99 prosent eller høyere oppetid. 17 prosent meldte om at de ikke opplevde nedetid overhodet.

Det må understrekes at resultatene av alle slike undersøkelser avhenger mye av hvordan spørsmålene stilles. Ofte vil undersøkelser som er bestilt og betalt av en tredjepart, være mindre objektive enn helt uavhengige undersøkelse. Dette er selvfølgelig uheldig.

Matt Mossman, administrerende direktør for Levanta, sier til eWeek at målet med undersøkelsen var å få ut sannheten om hvorvidt Linux er vanskelig å administrere, noe Mossman mener Microsoft feilaktiv hevder.

I en kommentar til eWeek, sier Martin Taylor, daglig leder for plattformstrategi ved Microsoft, at han er begeistret over å se at OSDL slår seg sammen med Microsoft i arbeidet om å levere innsikt og fakta man ved kundene behøver for gjøre sine IT-beslutninger.

Til toppen