Rapport om deling av offentlige data: – Still forventninger og involver privat sektor

I en fersk rapport får nasjonale myndigheter anbefalinger om hvordan de kan legge til rette for økt tilgjengeliggjøring og viderebruk av offentlige data.

Rapport om deling av offentlige data: – Still forventninger og involver privat sektor
Kommunal- og distriktsdepartementet holder til i Akersgata 59 i Oslo sentrum. Morten Holm / NTB

På oppdrag fra Kommunal- og distriktsdepartementet har Agenda Kaupang undersøkt dataøkonomien i offentlig sektor og identifisert utfordringer og muligheter knyttet til bruk av offentlige data til næringsutvikling, innovasjon og forskning.

I en fersk rapport gir konsulentselskapet anbefalinger om hvordan nasjonale myndigheter kan legge til rette for økt tilgjengeliggjøring og viderebruk av offentlige data fremover.

Kunnskapen i rapporten skal brukes av departementets offentlige utvalg som skal vurdere og foreslå en helhetlig regulering av viderebruk av offentlig informasjon.

Blant hovedfunn i rapporten er at offentlige fellesløsninger ikke brukes i stor nok grad, og at det er varierende kompetanse i offentlig sektor knyttet til det å dele data for viderebruk.

Det er også utfordringer knyttet til sikker datalagring, og et forbedringspotensial knyttet å se datainnsamling, datakvalitet og datadeling i sammenheng. Rapporten anbefaler derfor å:

 • Introdusere opplæringsprogram for datadeling i offentlig sektor
 • Effektivisere datafangstprosessen og andre steg i verdikjeden
 • Vurdere felles datalagring for offentlige data
 • Gjennomgå og forbedre eksisterende fellesløsninger
 • Utnytte mulighetene datadeling gir for kvalitetsheving
Les også

Styring og prioritering

Det er kostnads- og ressurskrevende å heve kvaliteten på data og tilgjengeliggjøre disse på en god måte, skriver departementet i en nyhetsmelding. Rapporten anbefaler en tydeligere retning og styring på hvilke datasett det offentlige skal prioritere å gjøre tilgjengelig og tilrettelegge for viderebruk og verdiskaping i næringslivet.

Privat sektor bør involveres og gis tydeligere rolle og ansvar, ifølge rapporten, som anbefaler å:

 • Stille forventninger til hvilke data som skal deles i virksomhetenes tildelingsbrev
 • Innhente mer informasjon om bruk av data og kartlegg gevinster
 • Opprette prioriteringsråd for datadeling med deltagelse fra næringslivet
 • Utvikle nasjonal oversikt over data av høy verdi
 • Vurder om datadelingen på noen områder kan organiseres som offentlig privat samarbeid
 • Vurder segmentansvarlig for krevende datakilder

Skal være gratis

Det er tre overordnende finansieringsmodeller som brukes alene, eller i kombinasjon, ifølge rapporten: sentralfinansiering, samfinansiering og brukerfinansiering.

Mulighetsrommet for finansieringsmodeller avgrenses av EU-regelverket og hovedregelen om at data fra det offentlige skal være gratis, men det finnes noen få unntak.

Agenda Kaupang anbefaler blant annet å bruke Medfinansieringsordningen til å finansiere investeringer for økt datadeling, og å utrede nærmere i hvilke tilfeller betaling for tilleggstjenester knyttet til dataene kan være en hensiktsmessig kilde til finansiering.

Les også