NØDNETT

Rapport viser svikt i alle ledd i nødnettsaken

Både Direktoratet for nødkommunikasjon, Motorola og Broadnet brøt sikkerhetsloven og ekomloven da indiske IT-arbeidere fikk tilgang til deler av nødnettet. 

Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen mener nødnettsaken er et eksempel på at man i Norge er for naive når det gjelder IKT-sikkerhet. Arkivfoto.
Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen mener nødnettsaken er et eksempel på at man i Norge er for naive når det gjelder IKT-sikkerhet. Arkivfoto. Torstein Bøe / NTB scanpix

Det slår Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) fast i en ny rapport, som ble overlevert justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (Frp) tirsdag.

– Tilsynene har konstatert at det foreligger brudd på sikkerhetsloven og ekom-lovgivningen. Både direktoratet, Motorola og Broadnet har åpenbart det til felles at de har en jobb å gjøre når det gjelder å bringe en rekke forhold i samsvar med gjeldendes regelverk, fastslo Amundsen under overrekkelsen.

Det var NRK som i vinter avdekket at IT-arbeidere i India hadde tilgang til deler av det norske nødnettsystemet, som benyttes av politi, brannvesen og helsevesenet under kriser og alvorlige hendelser. Motorola og underleverandøren Broadnet driftet nettet for det tidligere Direktoratet for nødkommunikasjon, som ble underlagt Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1. mars i år. NRK avslørte at Broadnet ga tilgang til nødnettet til IT-arbeidere hos en indisk underleverandør uten at disse hadde nødvendig tillatelse eller sikkerhetsklarering.

– Jeg ser med stort alvor på sikkerhetsutfordringen i saken, sier Amundsen.

Han varsler nå innskjerping av reglene for tjenesteutsetting av funksjoner knyttet til nasjonale sikkerhetsinteresser. Amundsen sendte tidligere i år forslag til ny sikkerhetslov til Stortinget, men varsler at han kan komme med forslag om ytterligere innskjerpinger i kjølvannet av nødnettsaken.

En ugradert redegjørelse av tilsynene av DSB, Motorola og Broadnet ble offentliggjort tirsdag.

Amundsen mener man i Norge har vært naive når det gjelder sikkerhetsutfordringene knyttet til digitalisering og outsourcing.

– Digitaliseringen er et udelt gode som gir oss bedre tjenester på veldig mange områder, men den gir oss nye sikkerhetsutfordringer vi ikke har vært nok oppmerksomme på. Dette gjelder både i privat og offentlig sektor, sier Amundsen til NTB.

Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.