Rapportverktøy for det 21. århundre

Cognos ReportNet snakker mange språk, tar alt fra fakturaer til beslutningsstøtte, og nøyer seg med nettleser på klientsiden.

Cognos ReportNet snakker mange språk, tar alt fra fakturaer til beslutningsstøtte, og nøyer seg med nettleser på klientsiden.

Mens konkurrentene Business Objects og Hyperion har kjøpt hvert sitt rapporteringsverktøy – henholdsvis Crystal Reports og Brio – overrasker beslutningsstøtteleverandøren Cognos ved å lansere et helt nytt og egenutviklet rapporteringsprodukt: ReportNet.

– Dette er den største lanseringen i Cognos' trettifemårige historie, sier Norden-sjef Fredrik Prien til digi.no. – ReportNet-prosjektet startet for tre og et halvt år siden. Vi ga tretti utviklere frie hender til å gå ut til kunder og partnere for å kartlegge behov, og så ideer til noe helt nytt. Mens vi i disse dager lanserer versjon 1, har vi 350 utviklere i gang med neste versjon.

ReportNet har en rekke tidsriktige egenskaper. Det er for eksempel fullt ut web-basert. Det trengs ikke annet enn en vanlig nettleser på brukersiden – heller ikke for avansert rapportutvikling – og det kreves verken Java-snutter eller ActiveX-kontroller. Arkitekturen følger det nye tjenesteorienterte prinsippet – SOA eller "service-oriented architecture". Standarder som SOAP og XML er bygget inn i ReportNet fra bunnen av.

– Alle programmeringsgrensesnittene er helt åpne. Uansett hva slags økonomisystemer, ERP- eller CRM-løsninger eller datavarehus som finnes i en bedrift, kan ReportNet fange objekter derfra, og bygge dem inn i en rapport. Det har et åpent metadatalager for å hente inn data fra flere kilder samtidig. I tillegg har vi gjort en spesifikk integrasjon mot datavarehuset Business Warehouse til SAP.

Det nye produktet er også fullt ut integrert mot Cognos' helhetlige løsning for beslutningsstøtte, Enterprise BI.

Prien peker på at metadata er gullet i en organisasjon, og at ReportNet lar deg plukke metadata fra ulike kilder, også eksterne, etter Lego-prinsippet. Dette kommer godt med, uansett om rapporten man skal lage er en faktura eller mangesidede salgs- eller produksjonsrapporter med aktive lenker for ledere som vil bore stadig dypere ned i spesifikke problemer. ReportNet holder seg til CWM-spesifikasjonen ("common warehouse metadata").

Formen på rapportene kan variere sterkt.

– Tilbakemeldingen fram kundene gikk ut på at det å distribuere over web slik alle andre gjør ikke er nok. Vi har lagt inn muligheter for svært avanserte rapporter med spesifikk layout, der man kan velge distribusjonsform, det vil si e-post, webpublisering, integrasjon i Excel eller en annen applikasjon, eller rett til utskrift som pdf-dokument.

Språkforskjeller er et tilbakevendende problem i flernasjonale selskaper. Det er ikke alltid hensiktsmessig å produsere alle rapporter på ett og samme språk.

– ReportNet har fått en språkmodul som gjør det mulig å publisere den samme rapporten samtidig til flere ulike språk. I dag er dette mulig for engelsk, fransk, japansk og tysk. I grensesnittet vises dette ved at du velger språk samtidig som du velger rapport. Løsningen er prøvd ut hos våre partnere i Japan.

En av de første store kundene er bilprodusenten BMW, der ReportNet skal bli rapporteringsverktøyet til over 10.000 brukere. Cognos mener det skal la seg gjøre å skalere en ReportNet-installasjon til godt over 100.000 brukere.

Cognos gjør også et grep på lisensieringssiden, ved utelukkende å ta seg betalt etter antall brukere. Dette er den samme modellen Sun har falt ned på.

– Det innebærer at kundene kan installere så mange servere de vil for å øke ytelsen, påliteligheten og feiltoleransen. Dette har også vært et krav fra kundene, etter hvert som rapportering har utviklet seg fra å være bare interessant til å være helt uomgjengelig.

ReportNet har tre hovedmoduler: Cognit Connection for å distribuere rapporter, Query Studio for spontanrapporter, og Report Studio for utviklere. Verktøyet har en rekke moduler for forretningsgrafikk, samt layoutfunksjoner tilpasset ulike formater. For å lette arbeidet for utviklere, er det laget elementer med ferdig bakenforliggende logikk, for eksempel for balanseregnskap.

De første rapportene fra analyseselskapene, blant dem Forrester-selskapet Giga Information Group og Gartner, er positive. Giga peker på at siden ReportNet er et helt nytt produkt, må Cognos bevise påstandene om integrasjon mot sine egne eldre produkter, samt skalerbarheten til over 10.000 brukere. De første store installasjonene skulle greie den utfordringen.

Cognos representeres her i landet av RAV Norge.

Til toppen