Rasehat skapte brudulje på aksjesnakk-tjeneste

Etter terrorangrepene mot USA var det mange som hadde sterke meninger om muslimer og afghanere. Noen av disse meningene kom til uttrykk på StockTalk og ble møtt med sterke reaksjoner fra SOS Rasisme.

Etter terrorangrepene mot USA var det mange som hadde sterke meninger om muslimer og afghanere. Noen av disse meningene kom til uttrykk på StockTalk og ble møtt med sterke reaksjoner fra SOS Rasisme.

Svend Egil Larsen er ansvarlig for websatsingen i Norge-iNvest.no, som inkluderer diskusjonslisten StockTalk.

StockTalk fikk fredag ettermiddag sterke reaksjoner fra organisasjonen SOS Rasisme på grunn av en del rasistiske innlegg på diskusjonslisten.

- De verste innleggene er fjernet nå, mandag morgen, forteller Larsen. Han er forundret over at SOS Rasisme valgte å sende en kopi av brevet til en samlet norsk presse.

Vanligvis blir det postet rundt 1.000 innlegg på StockTalk hver dag. - Det er ikke så ofte vi får inn rasistiske eller andre ulovlige innlegg på diskusjonslistene våre, sier Larsen.

Han tror en del personer har blitt veldig sinte og opprørte over terrorangrepene mot USA, og blant de 2.000 innleggene som kom inn i denne debatten, var det noen som ikke burde blitt publisert.

Ifølge Larsen fikk de inn fem-seks tips om de rasistiske ytringene før de mottok brevet fra SOS Rasisme fredag ettermiddag.

Brevet, som også ble sendt til pressen, ser slik ut (i forkortet utgave):

"SOS Rasisme fikk i dag inn et tips om ekstrem rasisme i debatten på stocktalk.no. Diskusjonslisten er, etter det vi forstår, en diskusjonsliste om aksjekurser osv. Etter å ha lest noen av innleggene i deler av debatten er vi sjokkerte. (Se et lite utvalg nederst i denne e-posten.)

Vi er ikke spesielt overrasket over at rasistiske holdninger kommer ekstra godt fram etter en slik tragisk hendelse som den i New York. SOS Rasisme reagerer med vantro at slike ytringer som blir presentert på denne diskusjonslista ikke blir fjernet. Det finnes helt klart ytringsfrihet i Norge, men ytringsfriheten er aldri strukket så langt at den forsvarer helt åpne drapstrusler. De som driver denne siden har et redaksjonelt ansvar for å sensurere bort brudd på norsk lov.

SOS Rasisme forventer at de ansvarlige for sidene fjerner hetsen umiddelbart, at de mest ekstreme debattantene blir stengt ute fra diskusjonslistene, og at de mest ekstreme debattantene blir politianmeldt for brudd på Straffelovens §135a.

SOS Rasisme forventer et raskt svar på denne henvendelsen. Kopi er sendt til samlet norsk presse."

StockTalk gir i dag følgende svar:

"Vi synes dere utviser en noe underlig handlemåte ved at dere har sendt en kopi av deres mail til "samlet norsk presse". Det er jo ganske vanlig at man tar opp de aktuelle problemstillingene med de partene det gjelder før man begynner å spre denne type informasjon til media. Vi vil henstille til å endre den benyttede fremgangsmåten for fremtiden.

Vi har i helgen gått igjennom alle innlegg som er lagt ut etter terrorangrepet mot World Trade Center og Pentagon i USA, og editert de innleggene som etter vår oppfatning var klare overtramp. Vi ser ingen grunn til å utestenge noen av "debattantene", men alle som har kommet med grove rasistiske utsagn har fått advarsler fra oss. Advarslene har sålangt blitt tatt til følge av debattantene.

Uansett er det viktig for oss å påpeke at dette er et fritt diskusjonsforum hvor deltakerne fritt kan utrykke sine meninger. Det er ikke slått fast om diskusjonsfora på Internett er underlagt redaksjonelt ansvar** , dog har vi i dette tilfellet påtatt oss et slikt ansvar og moderert og editert de innlegg som etter vår oppfatninge er klare overtramp. Det er deltakerne som styrer diskusjonene og vi gjør minst mulig inngrep for å hindre utviklingen av diskusjonene. Debattantene har også til en hvis grad utøvd selvjustis ved at man har i irettesatt de debattantene dette gjelder i forumet.

Vi ser ingen grunn til å politianmelde noen av deltakerne. Det er ikke vår oppgave å politianmelde deltakere på diskusjonsforumet på bakgrunn av deres utsagn. Det er de fornærmede selv, eller deres organisasjoner, som må ta stilling til om slike tiltak skal iverksettes. Vi ønsker å understreke og presisere at dette er et fritt diskusjonsforum, og at vi som selskap tar sterk avstand fra all rasisme, og ikke innestår for de meninger eller oppfatninger som kommer til uttrykk her. "

** Det er skrevet en rekke artikler om dette temaet, både på digi.no og i andre aviser og publikasjoner.


Til toppen