Raser mot dyr PC-ordning

Bare annenklasse på videregående skole elever får dekket PC. De andre trinnene må betale dyrt.

Bare annenklasse på videregående skole elever får dekket PC. De andre trinnene må betale dyrt.

Fra høsten skal elevene i annenklasse på videregående skole (VG2) få gratis trykte og digitale læremidler. Først fra høsten 2008 gjelder ordningen for tredjeklassingene (VG3), mens det fra 2009 gjelder alle tre årstrinnene.

    Les også:

Det betyr at mange førsteklassinger nå må ut med flere tusen kroner for ny PC nå de begynner på videregående til høsten.

I brevet fra fylkeskommunen stilles elevene overfor følgende valg: Kjøpe en av to rykende ferske modeller for 5.200 kroner eller 8.100 kroner, bruke egen PC eller leie PC til 1.500 kroner i året. De som velger å kjøpe får 1.000 kroner i støtte fra fylket.

Nå raser foreldre, og mener fylkeskommuner i for stor grad skyver investeringene over på førsteklassingene, skriver Aftenposten.

I tillegg er det store forskjeller på hvordan fylkene finansierer skole-PCer. I Aust-Agder og Vest-Agder får førsteklassingene den største PC-utgiften. De som velger å kjøpe PC må ut med en egenandel på 2.000 kroner det første året. I Hordaland får førsteklassingene leie PCer til 1.000 kroner i året.

Til toppen