Raser mot e-post innsyn

Datatilsynet slår alarm etter Redningsselskapets gjennomgang av e-poster til ansatte.

Datatilsynet slår alarm etter Redningsselskapets gjennomgang av e-poster til ansatte.

Det har vært store interne stridigheter i Redningsselskapet (NSSR), noe som blant annet endte i oppsigelsen av fire mellomledere. I rettssaken disse fire har reist, har Redningsselskapet gått nye veier for å skaffe seg bevismateriale.

Redningsselskapet har ikke bare gått gjennom eksisterende e-post, men også fått datahavari-ekspertene i Ibas til å gjenopprette slettede e-post.

Redningsselskapets advokat mener at til tross for at ansatte ikke var varslet, er gjennomgangen grei fordi man ikke har lest alt, men bare søke med søkeord. På denne måten unngår man – i følge advokaten – å lese urelevant og personlig e-post.

    Les også:

Nå slår Datatilsynet alarm.

– En forespørsel om å rekonstruere 35.000 e-poster til bruk i en tvistesak, eller ved uenighet mellom ledelse og ansatte ville vi sagt nei til, sier seniorrådgiver Sverre Engelschiøn i Datatilsynet til Aftenposten.

Datatilsynet benekter påstanden fra Redningsselskapet om at tilsynet skal ha godkjent e-postaksjonen.

Tilsynet skal ha fått en redegjørelse 8. april, som opplyste at NSSR var i ferd med å gjennomføre rekonstruksjonen av e-postene. Grunnen til at Tilsynet da ikke grep inn var fordi forholdet skulle vurderes av retten.

I ettertid slår Datatilsynet fast at retten aldri vurderte lovligheten av aksjonen, ut over å tillate at utvalgte e-poster ble fremlagt som bevis. Tilsynet vil nå vurdere saken etter personopplysningsloven.

Tilsynet er skeptisk til at hele harddisken må rekonstrueres for å finne tilbake til enkelte e-poster.

Til toppen