Raser mot Personvernkommisjonen

Dårlig tilgang til helseregistere kan risikere liv, advarer Fredrik Syversen i IKT-Norge.

Raser mot Personvernkommisjonen

Dårlig tilgang til helseregistere kan risikere liv, advarer Fredrik Syversen i IKT-Norge.

På tirsdag la Personvernkommisjonen fram sin rapport om forslag til personvern til IT-minister Heidi Grande Røys.

Blant forslagene er et nei til videre utbygging av elektroniske helseregistre.

Den 18 november samlet et 30 talls aktører innen helse og IKT seg i IKT-Norge for å ha en felles ramme for arbeidet med helse og IKT som har blitt til Norsk forum for eHelse (NEF). Nå reagerer NEF og IKT-Norge på forslaget fra Personvernkommisjonen.

– Vi kan ikke forby tilgang til livsviktig informasjon fordi den potensielt kan misbrukes, sier Fredrik Syversen, direktør for næringsutvikling i NEF/IKT-Norge.

Han viser til at det dør mange mennesker i Norge hvert år på grunn av for dårlig informasjon om pasientens helse. Mye av dette er knyttet til dårlig tilgang til helseregistre.

Han frykter at man ved å stanse utbyggingen av elektroniske helseregistre setter andres behov på vent.

    Les også:

– Man kan spørre seg i hvilke grad personvernet er ivaretatt med all den papirbaserte informasjonen som er meget lett tilgjengelig i dag? Eller i hvilken grad personvernet er ivaretatt når røntgenbilder skyfles rundt med Taxi mellom sykehusene?

Ved bedre bruk av IKT vil dette kommer under bedre kontroll. Dette burde også personvernkommisjonene vært opptatt av, framholder Syversen.

Tor Arne Viksjø, leder av Norsk eHelse Forum og direktør i DIPS understreker at konfidensialiteten for pasientenes journaldata aldri har vært bedre enn i dag, og at elektroniske journaler er et gode for pasientene ved at det gir raskere og enklere tilgang til livsviktig informasjon for pasientens behandling.

- Papirjournalene, der de fremdeles er i bruk, er åpne for alle og enhver på en sengepost, og omtrent hvem som helst kan gå I journalarkivet og hente en journal og lese alt som er skrevet der. Jeg tror aldri det har vært snoket mindre i journalene enn nå, fordi EPJ-journalene nå er underlagt en elektronisk tilgangskontroll og at det er så lett å oppdage at det har skjedd, sier han.

Det er ingen motsetning mellom utbygging av helseregistre og forsterket personvern, det er faktisk noe som skal skje parallelt og som Helsedepartementet også legger opptil mener Syversen.

Helsedepartementet avsluttet mandag denne uken en høring om tilgang til helseregistre som konkluderer med at blir enklere for dem som behandler pasienter og arbeide på tvers, samtidig som det vil gi nødvendig kontroll av tilgangen til ulike helseopplysninger.

Undersøkelser viser at det er uoverensstemmelse mellom medisinkort hos fastlegen og i hjemmesykepleien for 50 til 80 prosent av pasientene. Det er årlig et betydelig antall skader som oppstår på grunn av feilmedisinering, skriver Helsedepartementet.

Elektroniske helseregistre vil sikre at nødvendig informasjon lettere kan deles mellom de behandlende institusjoner slik at man oppnår et bedre helsevern for pasienten.

IKT-Norge har fått utført en undersøkelse av Sentio som viser at svært mange forventer at slik deling finner sted. IKT-Norge ønsker også å utfordre departementet i forhold hvordan pasienten selv kan føre kontroll med egen journal elektronisk. Dette vil tvinge seg frem som et krav og det bør være aktuelt og se også denne problemstillingen som en del av de endringene departementet nå forslår.

Til toppen