Raser mot slapp bredbåndssatsning

- Dette blir som om man skulle sluttet å bygge veier i Norge på 1950-tallet, sier Per Morten Hoff i IKT-Norge.

Generalsekretær i IKT-Norge, Per Morten Hoff, er skuffet over manglende vilje til å satse på skikkelig bredbånd, men finner også mange lyspunkter i statsbudsjettet for 2009.
Generalsekretær i IKT-Norge, Per Morten Hoff, er skuffet over manglende vilje til å satse på skikkelig bredbånd, men finner også mange lyspunkter i statsbudsjettet for 2009.

- Dette blir som om man skulle sluttet å bygge veier i Norge på 1950-tallet, sier Per Morten Hoff i IKT-Norge.

IKT-Norge er fornøyd med mye av årets statsbudsjett, men er skuffet over at midlene til videre utvikling av høyhastighets bredbånd til hele landet ikke videreføres.

- Vi er mildt sagt misfornøyd med at det er null vridning til høyhastighetsbredbånd, sier Per Morten Hoff til digi.no.

99,6 prosent av Norges befolkning skal i følge en undersøkelse ha tilgang til bredbånd, men hastighetsdefinisjonen på 640kbit/s tilfredstiller ikke dagens krav og framtidens behov.

Dette blir som om man skulle slutte å bygge veier i Norge på 1950-tallet - IKT-Norge er skuffet over at Regjeringen sier seg ferdig med bredbåndsutbyggingen i landet, dette blir som om man skulle sluttet å bygge veier i Norge på 1950-tallet, uttaler han.

IKT-Norge ser også med forundring at maritim næring fortsatt tilgodeses med spesialtiltak på NHDs budsjett all den tid denne næringen verken har høyere verdiskaping, omsetning eller høyere sysselsetting enn for eksempel Norges tredje største næring - IKT-næringen.

IKT-Norge er ellers fornøyd med at det endeling satses på forskning, men frykter konsekvensene av høyere formueskatt.

- Når økonomien er i krise er det ekstra skadelig at staten straffer gründere og nyskaping på denne måten, sier Hoff.

IKT-Norge er glad for at Regjeringen endelig prioriterer et løft for forskningen. 1,6 mrd i økning på forskningsbudsjettet er bra dersom disse midlene prioriteres riktig. - Nå må forskningsmidlene benyttes innenfor de næringer der de gir størst gevint og ikke spres tynt utover, sier Hoff.

- Bevilgningene til IKT-forskning ligger langt etter de andre prioriterte områdene til Forskningsrådet og det er her største delen av løftet nå må komme, fortsetter Hoff.

Når økonomien er i krise er det ekstra skadlig at staten straffer gründere og nyskaping Formueskatten er foreslått økt med 1,2 mrd kroner. Dette rammer norske gründerbedrifter og norsk nyskaping.

- Norge trenger flere gründere, vi frykter at dette bare gjør situasjonen verre i tøffe økonomiske tider, sier Hoff. I disse tider burde heller Regjeringen foreslå skattekutt, forsetter han.

IKT-Norge er fornøyd med at det avsettes 80 millioner kroner til utvikling av e-ID. Nå er det på tide at arbeidet med utviklingen av e-ID sluttføres. Mange offentlige tjenester kan tilbys bedre og mer effektivt eletronisk og alt dette arbeidet står på vent inntil e-ID er på plass.

- Grande Røys må gi oss en klar dato for når dette arbeidet skal sluttføres, fortsetter Hoff.

IKT-Norge er også glad for at Skattefunn-ordningen ikke endres. Denne ordningen har vært til stor nytte for små- og mellomstore IKT-bedrifter, mener de og tar til ordet for at denne ordningen må styrkes i fremtiden.

Tilskudd fra FAD til e-samhandling og styrking av DIFI er IKT-Norge godt fornøyd med, og de ersærlig positiv til at FAD har begynt å snakke om gevinstrealisering.

- Dette er nye og meget gledelige signaler. IKT-Norge ser fram mot den varslede stortingsmeldingen om forvaltningspolitikken. Gevinstrealisering burde vært bedre synliggjort i budsjettforslaget og her må det på sikt settes klare mål, sier Hoff.

Varslede tiltak for en grønnere stat og Grønn-IT skal Regjeringen også ha plusspoeng for., mener IKT-Norge.

- Styrkingen av DIFI finner vi også gledelig, men skal DIFI spille en avgjørende rolle for å sørge for gevinstrealisering må det på sikt enda mere ressurser til DIFI, sier Hoff.

Han er også godt fornøyd med at helsesektoren får midler til samhandlingstiltak.

- Dette er positivt dersom midlene også benyttes til en satsning på IKT-løsninger som kan bidra til høyrere kvalitet, bedre sikkerhet og samhandling, sier Hoff.

    Les også:

Til toppen