Raser mot Telenors bruk av outsourcing

EL & IT Forbundet i Telenor Eiendom raser mot telegigantens bruk av arbeidskraft.

EL & IT Forbundet i Telenor Eiendom raser mot telegigantens bruk av arbeidskraft.

Arbeiderne i Telenor Eiendom skal bort. Dette er å gjøre ansatte om fra å være medarbeidere til en vare som man betaler stykkpris for og kan kaste akkurat når det passer uten å ta noen som helst ansvar for mennesket, tordner EL & IT Forbundet, som tar sterk avstand fra arbeidsgiverpolitikken.

EL & IT Forbundet i Telenor er blitt informert om mulig outsorcing av utførende ledd i Telenor Eiendom. EL & IT forbundet har i lengre tid hatt bedriften mistenkt for å planlegge en slik transaksjon.

Bedriften har i mange år drevet med ulovlig innleie. EL & IT Forbundet har det siste året prøvd å få ryddet opp i uten å lykkes helt. Fremdeles er det bruk av innleie og midlertidige som EL & IT mener er sterkt kritikkverdig.

Til selve den mulige outsorcingssaken så er EL & IT Forbundet sterkt uenig i dette. Dette oppgis som grunner:

  • Telenor er landets viktigste leverandør av teleinfrastruktur, en infrastruktur som stortinget har definert kritisk og som må beskyttes. Telenor kvitter seg nå med egne ansatte med det tap av oversikt og medarbeiderlojalitet som det gir. Sårbarheten økes for å kunne oppnå noen få kroner kortsiktig gevinst.
  • Dette er å gjøre ansatte om fra å være medarbeidere til en vare som man betaler stykkpris for og kan kaste akkurat nå det passer Telenor uten å ta noen som helst ansvar for mennesket. De ansatte opplever mer usikre arbeidsplasser, dårligere lønns og avtalebetingelser. Dette er personalpolitikk som EL & IT Forbundet tar på det sterkeste avstand fra.
Til toppen