Raserer lokkestipend til kvinner

Høgskolen i Buskerud raserer jentestipendiet, men lokker men en ny mentor-ordning.

Høgskolen i Buskerud raserer jentestipendiet, men lokker men en ny mentor-ordning.

Høgskolen i Buskerud (HIBU) fikk mye pepper da de høsten 2005 gikk ut med et tilbud om et stipend på 25 000 kroner til kvinner som begynte på ingeniørstudier.

Ordningen førte til 15 klager til Likestillingsombudet fra menn som reagerte på utdanningsstipendet. En av klagerne anket videre til Klagenemnda for likestilling, som til slutt gav HIBU fullt medhold.

    Les også:

Jentestipendiet ble innført for å øke kvinneandelen ved ingeniørstudiet. Og det virket: Høsten 2004 var det bare to jenter som søkte. Med stipendiet året etter, var det 13 jenter som søkte.

Likevel finner HIBU det opportunt å endre på ordningen. Jentene vil fortsatt lokkes med stipend, men det vil reduseres fra 25 000 til 10 000 kroner.

Samtidig innfører høyskolen, fra høsten 2006, en ny ordning med private mentorer til alle ingeniørstudenter, uavhengig av kjønn.

Mentor-ordningen er et samarbeid med NHO. Den er ment å bedre studie- og arbeidssituasjonen for studentene, samtidig som den kan gi lokale bedrifter tilgang til studentenes kompetanse.

I samarbeid med NHO vil HIBU fra februar søke etter lokale mentorer i Kongsberg, Oslo og Drammensregionen. Virkeområdene kan være alt fra logistikk til planlegging.

Rektor Kristin Ørmen Johnsen ved HIBU forteller til digi.no at det i fjor var 104 studenter, men regner med enda flere til høsten. En mentor kan gjerne ha flere studenter.

Utsiktene til å kunne få jobb senere i bedriften vil være en motivasjonsfaktor for studentene, mener Ørmen Johnsen.

Mentor-ordningen innebærer bedriftsbesøk, at studentene blir kjent med hverdagen til data- og systemingeniørene, at de får faglig veiledning og bedre muligheter for en videre karriere i industrien.

Til toppen