Rasjonering av IPv4-adresser

Heretter får ingen ISP-er mer enn tusen nye adresser.

Rasjonering av IPv4-adresser
RIPE NCC har blant annet ansvaret det europeiske forrådet av IP-adresser. Nå har RIPE snart ikke flere IPv4-adresser igjen å tildele. Bilde:

Det har lenge vært klart at antallet IPv4-adresser som gjenstår hos de regionale Internett-registrene (RIR) er i ferd med å tømmes. Dette gjelder også hos RIPE NCC (Réseaux IP Européens Network Coordination Centre), som har ansvaret for blant annet Europa.

Fredag i forrige kunngjorde RIPE NCC at den siste /8-blokken i IPv4-forrådet nå skal allokeres. Hver /8-blokk består av omtrent 16,8 millioner adresser.

Dette lyder kanskje mye, men ifølge BBC News har RIPE inntil nå allokert nesten 4 millioner IPv4-adresser hver tiende dag. Med dette tempoet ville også den siste /8-blokken bli tømt på drøyt 40 dager.

Derfor har RIPE nå innført langt strengere rasjonering av de gjenstående IPv4-adressene.

Allerede er en /16-blokk blitt reservert for bruk av Internet Exchange Points, som NIX.

De lokale Internett-registrene (LIR) som heretter søker om å få tildelt flere IPv4-adresser, vil maksimalt få tildelt 1024 nye adresser, altså en /22-blokk. De vil ikke kunne få flere /22-blokker senere.

For i det hele tatt å få tildelt en /22-blokk, må de lokale Internett-registrene først ha blitt tildelt IPv6-adresser fra et annet LIR eller fra RIPE NCC direkte. De må også demonstrere hvordan de har tenkt å benytte disse IPv6-adressene.

Regelverket for denne avsluttende tildelingen fra RIPE NCC er oppgitt her.