Raskere Bluetooth skal «haike» på WLAN

Konsortiet bak Bluetooth går nye veier for å få opp farten på denne trådløse forbindelsen.

Raskere Bluetooth skal «haike» på WLAN

Konsortiet bak Bluetooth går nye veier for å få opp farten på denne trådløse forbindelsen.

Konsortiet Bluetooth SIG som styrer utviklingen av denne teknologien for trådløs dataoverføring over avstander opp til rundt ti meter, erklærte i forrige uke at de vil tilby en mellomløsning som skal få opp farten på overføringen.

Denne mellomløsningen er døpt «Alternate MAC/PHY». Den innebærer at en Bluetooth-forbindelse kan låne en WLAN-forbindelse ved behov, det vil si når overføringen krever større fart.

Forutsetningen er selvfølgelig at det finnes en WLAN-radio i begge apparatene. Bluetooth-protokollen og Bluetooth-kretsene styrer selve tilknytningen mellom apparatene, altså alt som har med oppdagelse, sikkerhet og så videre å gjøre. Dataene går som regel på vanlig Bluetooth-vis, men får «haike» over den raskere WLAN-forbindelsen ved behov. En annen måte å uttrykke dette på, er at datastrømmen pensles over på WLAN når datamengden overstiger en viss grense.

Den raskeste utgaven av Bluetooth i bruk i dag greier i praksis ikke mer enn rundt 2 Mb/s. Alternate MAC/PHY vil gi Bluetooth evnen til å pensle en overføring til en 802.11a/b/g-forbindelse, det vil si fra 11 Mb/s til 54 Mb/s. Evnen til å haike over WLAN vil altså øke farten med en faktor på minst 5, og helt opp til rundt 25. Erklæringen fra Bluetooth SIG sier ingenting om den langt raskere 802.11n.

Alternate MAC/PHY vil kunne være klar for markedet i midten av 2009.

Bluetooth SIG mener mellomløsningen er gunstig, fordi stadig flere apparater – PC-er, mobiltelefoner, skrivere, MP3-spillere, kameraer og så videre – vil få både Bluetooth og WLAN. Mange typiske bruksområder for Bluetooth, for eksempel headset eller handsfree til mobiltelefon, fordrer ikke større hastighet enn Bluetooth kan tilby i dag. Det er når man for eksempel skal synkronisere store mengder e-post mellom PC og mobiltelefon, overføre noen titalls MP3-filer til en spiller eller sende store bildemapper fra et kamera til en skriver, at datastrømmen pensles over på WLAN.

Man kunne tenkt seg muligheten av bare å beholde selve Bluetooth-protokollen og ordne absolutt all dataoverføring over WLAN-forbindelsen. Bluetooth SIG forklarer at dette ikke er gunstig, blant annet fordi WLAN-forbindelsen krever langt mer strøm. Derfor denne mellomløsningen der Bluetooth setter opp en WLAN-forbindelse ved behov, pensler data over den, og slår av WLAN-forbindelsen når det ikke lenger er behov for den. Det ville selvfølgelig også innebære tapte inntekter for mange av konsortiets medlemmer, som lever av å produsere Bluetooth-utstyr.

Bluetooth SIG arbeider med et konsortium innen UWB («ultra wideband») i en allianse kjent som WiMedia Alliance. Dette arbeidet har som mål å forene Bluetooth med dataoverføring i opptil 480 Mb/s, uten noen vesentlig forringing av teknologiens øvrige egenskaper innen blant annet strømbehov. Det er klart at WiMedia Alliance regner med mange års arbeid før denne teknologien er klar til produksjon. Skal det være noen vits med mellomløsningen Alternate MAC/PHY fra sommeren 2009, bør den være kommersielt levedyktig i minst noen år.

Til toppen