Raskere datamaskiner med trådløs teknikk

Sun forsker på en trådløs teknikk som skal kunne fjerne den alvorligste flaskehalsen i dagens kretskort.

Sun forsker på en trådløs teknikk som skal kunne fjerne den alvorligste flaskehalsen i dagens kretskort.

Sun forsøker å utvikle databrikker som kan kommunisere direkte med hverandre, uten å benytte pinner, kretskort eller kabler, slik det gjøres i datamaskiner i dag. En slik tilnærming vil kunne få stor betydning for ytelsen og prisen på datamaskiner og annet elektronisk utstyr.

Det er flere problemer med dagens bruk av brikker og kretskort. Et av dem er at brikkene har begrenset overflate, slik at antallet signalpinner som får plass, også er begrenset. Med et begrenset antall pinner, er det også begrenset hvor mye data som kan sende til og fra brikken. I forhold til andre framskritt innen prosessorteknologien de siste tiårene, har økningen i antallet pinner nærmest stått stille. De tar rett og slett for mye plass.

Suns teknologi, som er langt fra ferdigutviklet, kalles "proximity communication", på norsk kanskje "nærkommunikasjon". Teknologien ble presentert under et seminar i forrige uke, hvor blant annet News.com var tilstede.

Teknologien er basert på kapasitiv kobling - evnen to elektrisk ladete enheter som står nær hverandre har til å påvirke hverandre. Senderne på den ene brikken kan sende signaler til den andre. Dette fører til en liten, men registrerbar endring i spenningsnivået i mottakerdelen. Signalene blir deretter forsterket.

Ifølge Sun er det mulig å sette inn et mye høyere antall sender-/mottakerpar enn pinner i et spesifikt område. Dette åpner for flere samtidige forbindelser.

En slik teknikk har mange fordeler. Viktigst er nok den høyere ytelsen teknologien potensielt kan gi, fordi større mengder data kan flyttes mellom brikkene samtidig, i tillegg til at forsinkelsen skal være lavere. Men lavere pris, fordi defekte brikker enklere kan erstattes, og potensielt lavere energiforbruk, er heller ikke å forakte.

Teknikken kan også åpne for at prosessorprodusentene igjen kan flytte cache-minnet til separate brikker. Dette minnet ble i sin tid integrert i prosessorene for å oppnå høyere båndbredde. Men slikt minne tar mye plass i brikkene og er med på å øke faren for produksjonsfeil i prosessorbrikkene. En mer modulbasert tilnærming vil derfor trolig være billigere å lage, hvis man kan løse båndbreddeproblematikken.

Nå er det ikke i første omgang datamaskiner som folk flest kommer i berøring av, som denne teknologien er tiltenkt. Teknologien er derimot en integrert del av en superdatamaskindesign Sun lager med støtte fra DARPA, som ønsker at amerikanske datamaskinleverandører skal komme med en helt ny generasjon superdatamaskiner innen 2010. Ifølge News.com bygger også IBM og Cray superdatamaskiner knyttet til prosjektet. DARPA vil om cirka to år velge én av de tre løsningene, som da skal utvikles til et ferdig system.

Blant de største utfordringene med Suns teknologi for proximity communication, skyldes miljøene datamaskiner opererer i. Varme og vibrasjoner kan føre til at brikkene kommer ut av den presise oppstillingen som er nødvendig for at kommunikasjonen skal fungere. Sun arbeider derfor nå med ulike teknikker som skal hindre eller korrigere disse effektene.

- Det er noen veldig interessante, tekniske problemer som må løses, slik som hvordan du opprettholder justeringen. Men hvis dette kan løses, vil teknologien kunne være ganske så revolusjonerende, sier Nathan Brookwood, analytiker i Insight 64, til News.com.

Sun beskriver proximity communication i mer detalj i dette dokumentet og i dette dokumentet.

Til toppen