Raskere gjenoppretting av filsystemet til Mac OS X Server

Mac OS X Server har gjennom en oppdatering fått støtte for en journalførende utgave av HFS+-filsystemet.

Mac OS X Server har gjennom en oppdatering fått støtte for en journalførende utgave av HFS+-filsystemet.

Når en datamaskin krasjer, blir skrudd av på en brå måte, eller blir utsatt for brudd i strømforsyningen, vil det ofte kunne skje samtidig som en prosess skriver til harddisken i maskinen. Dette vil føre til uoverensstemmelser mellom filsystemkatalogen og den faktiske lokasjonen, samt i strukturen på filene. Når en datamaskin med et ordinært filsystem skal startes på nytt etter en slik stans, må det utføres en sjekk som går gjennom hele filsystemet for å se og rette opp eventuelle uoverensstemmelser. Dette kan ta svært lang tid og fører dermed til lang nedetid for den aktuelle maskinen.

Mange operativsystemer støtter derfor et såkalt journalførende filsystem. Dette er en funksjonalitet som registrerer alle operasjonene som gjøres i filsystemet ved å journalføre dem i en separat fil, en journal. Denne journalen kan operativsystemet benytte for å returnere filsystemet til en kjent tilstand, hvor filtabell og fysisk struktur på disken stemmer overens.

Apple annonserte mandag en oppgradering av Mac OS X, nærmere bestemt versjon 10.2.2. Serverutgaven av denne tilbyr journalføring av HFS+-filsystemet som operativsystemet benytter.


Apple skriver i en pressemelding at med denne funksjonaliteten skrudd på vil serveren kunne starte på nytt i løpet av sekunder, uavhengig av størrelsen på harddiskene eller hvor mange filer de inneholder.

Dette vil gjøre Mac OS X Server langt mer egnet til bruk i et driftsmiljø hvor oppetid er kritisk.

Til toppen