Raskere grafikk i Windows 8

Har tatt utgangspunkt i erfaringer fra Internet Explorer 9. Men bare for Metro?

Utvidet støtte for GPU-akselert brukergrensesnitt og applikasjoner i Windows 8 ser ut til bare å gjelde programvare basert på Metro-grensesnittet og WinRT.
Utvidet støtte for GPU-akselert brukergrensesnitt og applikasjoner i Windows 8 ser ut til bare å gjelde programvare basert på Metro-grensesnittet og WinRT. (Bilde: Microsoft)

Har tatt utgangspunkt i erfaringer fra Internet Explorer 9. Men bare for Metro?

Windows 8 er snart ferdig utviklet. Det aller meste av nyheter er allerede blitt presentert av Microsoft, men i et nytt innlegg i Building Windows 8-bloggen går selskapet for første gang gjennom hvordan mer maskinvareakselerasjon bidrar til økt ytelse i både brukergrensesnittet til operativsystemet og i applikasjoner.

I blogginnlegget fortelles det at GPU-akselerasjonen bygger på erfaringer selskapet har fått da tilsvarende akselerasjon for weben ble bygget inn i Internet Explorer 9.

Det loves at geometriske elementer som sirkler og rektangler skal kunne gjengis langt mer effektivt, noe som åpner for mer flyt i brukegrensesnittet. På maskinvare med støtte for DirectX 11.1 vil man dessuten kunne ta i bruk en ny grafikkfunksjon i maskinvaren som kalles for Target Independent Rasterization (TIR). Denne skal forbedre ytelsen ved gjengivelse av uregelmessig grafikk.

TIR gjør at Direct2D bruker færre CPU-sykluser på tesselasjon, noe som skal bety at CPU-en gi GPU-en tegneinstruksjoner raskere og mer effektivt. Men TIR støttes bare av nye grafikkbrikker som har støtte for DirectX 11.1.

Andre områder som har blitt vektlagt, er ytelsen ved tekstgjengivelse. Dette inkluderer både korte tekster i brukergrensesnittet og lange tekster i artikler og dokumenter.

Dessuten loves det betydelig raskere koding og dekoding av JPEG- og PNG-bilder, samt støtte for flere teknikker som bidrar til økt batteritid for mobile enheter, i noen tilfeller ved å redusere kvaliteten på grafikken.

Det som i særlig grad er uklart i blogginnlegg, er om disse nyhetene kun gjelder i det nye Metro-grensesnittet og applikasjoner for dette. Dette spørsmålet går igjen i kommentarene til blogginnlegget. I innlegget står det at alle Metro-applikasjoner får den samme støtten for maskinvare-akselerasjon, men det er ingenting som tyder på at dette også vil gjelde klassiske desktop-applikasjoner, altså applikasjonene som Windows-brukerne benytter i dag.

Til toppen