Raskere jQuery uten støtte for gammel IE

Versjon 3.0 er klar.

jQuery 3.0 er klar til bruk.
jQuery 3.0 er klar til bruk. (Bilde: jQuery Foundation)

Versjon 3.0 er klar.

jQuery er ifølge W3Tech det klart mest brukte JavaScript-biblioteket på klientsiden. Ifølge tallene benyttes det av mer enn 70 prosent av alle nettsteder. 

Nå har jQuery kommet i versjon 3.0, noe som innebærer en betydelig grad av modernisering. Det innebærer blant annet at støtten for alle utgaver av Internet Explorer eldre enn IE9, har blitt fjernet. 

Nettsteder som fortsatt har behov for å støtte så gamle IE-versjoner, anbefales å bruke 1.12-utgaven. Både 1.x- og 2.x-versjonene vil fortsatt bli oppdatert en stund med kritiske feilrettelser, men de vil ikke få ny funksjonalitet, opplyser jQuery Foundation i et blogginnlegg.

«Slim»

Nytt med denne utgaven av er også utgivelsen av en «slim»-utgave hvor det Ajax- og effektrelaterte modulene har blitt fjernet. 

– Noen ganger trenger du ikke Ajax, eller så foretrekker du å bruke ett av de mange separate bibliotekene som fokuserer på Ajax-spørringer. Og ofte er det enklere å bruke en kombinasjon av CSS- og klassemanipulering til alle webanimasjonene dine, heter det i blogginnlegget.

Størrelsen på den gzip-ede utgaven skal være mer enn 6 kilobyte mindre enn den vanlige versjonen, som er på 30 kilobyte. 

Den nye versjonen har vært under utvikling siden oktober 2014 og innebærer en rekke større og mindre endringer som kan få eksisterende løsninger til å slutte å fungere skikkelig etter en oppgradering. jQuery Foundation har derfor gitt ut en egen migreringsplugin som skal kunne gi spesifikke råd til utviklere om de fleste av endringene som påvirker utviklernes egen kode.

En av de største endringene som vil kunne føre til at kode må skrives om, er at jQuery.Deferred-objekter nå er gjort kompatible med Promises/A og ES2015 Promises. Dette skal føre og fremst bety at atferden til .then()-metoden har blitt endret. 

Bedre ytelse

Animasjonene requestAnimationFrame-API-et til i forbindelse med animasjoner. Dette skal bidra til jevne avspilling, mindre CPU-bruk og dermed også mindre strømforbruk på mobile enheter. 

En siste «nyhet» er at visse «jQuery custom selectors» som kan være svært kostbare målt i tid og ressursbruk, nå skal kunne utføres opptil 17 ganger raskere. Dette inkluderer selektorer som :visible og :hidden. Det understrekes likevel at slike selektorer fortsatt kan være kostbare fordi de avhenger av at nettleseren avgjør om elementer faktisk blir vist på siden, noe som i verste fall kan kreve en fullstendig rekalkulering av CSS-stilene og sidelayouten. 

Vi skriver «nyhet» fordi denne endringen allerede er implementert i jQuery 1.12 og 2.2.

Kommentarer (3)

Kommentarer (3)
Til toppen