Raskere respons på Internett

Telenor Nextel tar i bruk Traffic Server fra amerikanske Inktomi. Teknologien gjør det mulig å lagre de mest populære nettsidene i et midlertidig minne. Resultatet blir kortere responstid.

Inktomis Traffic Server har vært til omfattende tester hos Telenor Nextel den siste tiden. Mellomlagringsteknologien viste en treffprosent på over 50. Målt i båndbredde innebærer dette en besparelse på minimum 7 millioner kroner på årsbasis. Dette betyr at Internett-surferne opplever langt raskere nedlastning av de mest populære nettsidene fra USA.

- Markedet vil i takt med utviklingen av Internett forvente stadig mer av sin Internett-leverandør når det gjelder håndtering av applikasjoner og trafikk i nettet. De ledende aktørene vil differensiere seg ved å imøtekomme disse behovene på en pålitelig og kosteffektiv måte, sier teknisk direktør i Telenor Nextel, Per Björck.

Nextel planlegger å ta i bruk denne type mellomlagringsteknologi (caching) som fundament for en rekke

verdiøkte tjenester.

En sterkt medvirkende faktor til at Telenor Nextel er tidlig ute med denne teknologien er selskapets datterselskap i Silicon Valley, Telenor ISV, som sikrer en tett dialog med noen av de fremste teknologimiljøene i USA. Inktomi undertegnet en tilsvarende avtale med America Online (AOL) 15. april og evalueres nå av en rekke andre Internett-aktører på verdensbasis.

Til toppen